Kan een personeelslid in de gemeente van tewerkstelling stemmen, terwijl hij/zij er niet woont maar er wel werkt op de dag van de verkiezingen?

De personeelsleden die zetelen in een stembureau dat niet in hun eigen gemeente ligt, kunnen stemmen in het bureau waar zij zetelen, op voorwaarde dat de gemeenten waar ze wonen en werken in dezelfde kieskring liggen.
Zij moeten op de lijst van toegevoegde kiezers van het bureau waar ze zetelen worden toegevoegd.

Medewerkers van een gemeente die op de dag van de verkiezingen op een andere manier bijstand verlenen in hun gemeente van tewerkstelling (dus niet als lid van een stembureau) en bijgevolg niet zelf kunnen gaan stemmen in hun eigen gemeente, kunnen niet op de kiezerslijst van de gemeente van tewerkstelling worden toegevoegd. Zij zullen een volmacht moeten geven.