Kunnen ondersteunende handtekeningen van uittredende parlementsleden gecombineerd worden met ondersteunende handtekeningen van kiezers ?

Neen, een lijst wordt ondersteund door ofwel parlementsleden, ofwel kiezers. Een combinatie is niet mogelijk.