ESAT ES PILSONIS UN UZTURATIES BEĻĢIJĀ?

Balsojiet Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2019. gada 26. maijā!

Vēlēšanās, kas notiks svētdien, 2019. gada 26. maijā, Eiropas Savienības 27 dalībvalstīs tiks ievēlēti 705 Eiropas Parlamenta deputāti.

Ja esat ES pilsonis un Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Beļģijas teritorijā, Jūs varat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās Beļģijā un atdot savu balsi par šīs valsts izvirzītajiem kandidātiem. Šādā gadījumā Jūs nedrīkstat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās savā izcelsmes valstī.
Pieteikums iekļaušanai balsotāju sarakstā jāiesniedz ne vēlāk kā 2019. gada 28. februārī.
Informācijai: 2019. gada 6. maijā Beļģijas iedzīvotāji ievēlēs arī Pārstāvju palātas, kā arī vietējo un reģionālo parlamentu deputātus.

KAM IR TIESĪBAS BALSOT 2019. GADA 26. MAIJĀ?

Lai Jūs kā Eiropas pilsonis varētu piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās, jābūt izpildītiem šādiem pieciem nosacījumiem:

 1. Jums jābūt kādas ES dalībvalsts pilsonim;
 2. Jūsu galvenajai dzīvesvietai jāatrodas kādas Beļģijas pašvaldības teritorijā;
 3. Jums jābūt sasniegušiem 18 gadu vecumu;
 4. Jums jābūt balsstiesībām (aktīvām vēlēšanu tiesībām);
 5. Jums jābūt iekļautiem balsotāju sarakstā.
 1. Pilsonība

  Jums jābūt kādas no 27 dalībvalstīm, kuras Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā līdztekus Beļģijai ir Eiropas Savienības sastāvā, pilsonībai. Šīs valstis ir: Apvienotā Karaliste, Austrija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija vai Zviedrija.
  Pilsonības nosacījumam jābūt izpildītam ne vēlāk kā 2019. gada 1. martā – dienā, kurā tiek slēgti balsotāju saraksti.

  Apvienotās Karalistes pilsoņiem: Ja „Brexit“ noslēgsies līdz 2019. gada 26. maijam un Jūs būsiet iesnieguši pieteikumu par iekļaušanu balsotāju sarakstā Beļģijā, šī iekļaušana tiks anulēta, jo Jūsu pilsonības nosacījums vairs nebūs izpildīts.

 2. Dzīvesvieta

  Jums jābūt iekļautiem arī Iedzīvotāju reģistrā vai Ārvalstnieku reģistrā tajā Beļģijas pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas Jūsu dzīvesvieta. Šim nosacījumam jābūt izpildītam ne vēlāk kā 2019. gada 1. martā.

 3. Vecums

  Lai varētu piedalīties vēlēšanās, Jums ne vēlāk kā 2019. gada 26. maijā jābūt sasniegušiem 18 gadu vecumu.

 4. Balsstiesības (aktīvās vēlēšanu tiesības)

  Lai varētu piedalīties vēlēšanās, uz Jums nedrīkst būt attiecināms neviens no Beļģijas tiesību aktos paredzētajiem balsstiesību neesamības vai pagaidu pārtraukšanas gadījumiem. Turklāt Jums, pamatojoties uz atsevišķu tiesas nolēmumu vai administratīvo lēmumu, nedrīkst būt atņemtas balsstiesības Jūsu izcelsmes valstī.

 5. Balsotāju saraksts

  Jums jābūt iekļautiem balsotāju sarakstā Jūsu galvenajā dzīvesvietā. Šajā nolūkā aizpildiet veidlapu C/1, kuru Jūs varat saņemt savas galvenās dzīvesvietas pašvaldībā vai izdrukāt federālās vēlēšanas tīmekļvietnē (www.elections.fgov.be).

  Aizpildītā veidlapa jāiesniedz ne vēlāk kā 2019. gada 28. februārī,

  • nododot to pašvaldības ēkā vai
  • nosūtot vēstulē, pa faksu vai pa e-pastu.

   Lai e-pasta izmantošanas gadījumā Jūsu reģistrēšanās būtu juridiskā spēkā, lūdzam Jūs rīkoties šādi:

   • aizpildiet reģistrācijas veidlapu elektroniski;
   • saglabājiet savu reģistrācijas veidlapu PDF formātā (izmantojot, piemēram, „PDF Creator“);
   • parakstiet šo datni, izmantojot savu elektronisko ārvalstnieka identifikācijas karti (PDF lasītājā Jums jālieto elektroniskā paraksta lietotne);
   • pa e-pastu nosūtiet parakstīto PDF datni savai pašvaldībai.

   Likuma izpratnē elektroniskajam parakstam, kas veikts ar Jūsu ārvalstnieka identifikācijas kartes palīdzību, ir tāds pats juridiskais spēks kā Jūsu pašrocīgajam parakstam.

  Pēc tam pašvaldība izskatīs Jūsu pieteikumu, balstoties uz šajā veidlapā norādītās informācijas.

  Ja Birģermeistara kolēģija un Piesēdētāju kolēģija vai Pašvaldības kolēģija apstiprinās Jūsu dalību vēlēšanās, Jūs saņemsiet no pašvaldības oficiālu paziņojumu.

  Sākot no brīža, kad ir apstiprināta Jūsu iekļaušana balsotāju sarakstā, uz Jums saskaņā ar likumu attiecas Beļģijā spēkā esošais pienākums piedalīties vēlēšanās un 2019. gada 26. maijā balsot savā pašvaldībā. Turklāt Jums vairs nav tiesību piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās savā izcelsmes valstī.

Ja vēlāk Jūs vēlēsieties atkal balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās savā izcelsmes valstī vai cita iemesla dēļ atsaukt savu reģistrēšanos, Jums jāvēršas ar pieteikumu pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas Jūsu galvenā dzīvesvieta. Taču šo pieteikumu nedrīkst iesniegt laikā no 2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 26. maijam.

Iespējams, ka Jūs jau agrāk esat pieteikušies iekļaušanai balsotāju sarakstā, lai piedalītos Eiropas vēlēšanās (piemēram, Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2014. gada 25. maijā). Ja toreiz Jūsu iekļaušana balsotāju sarakstā tika apstiprināta, Jums jauns pieteikums nav jāiesniedz. Jūs jau esat iekļauti balsotāju sarakstā, un Jūsu reģistrēšanās paliks spēkā arī visu turpmāko Eiropas Parlamenta vēlēšanu gadījumā.

Jūs varat noskaidrot, vai esat jau reģistrēti, vēršoties savā pašvaldībā vai ar savas elektroniskās izturēšanās atļaujas, PIN koda un elektroniskā karšu lasītāja palīdzību ielūkojoties sadaļā MANA LIETA tīmekļvietnē https://www.mondossier.rrn.fgov.be (cilne „Mes données – Mani dati“ ► „Élections – Vēlēšanas“).

Birģermeistara kolēģija un Piesēdētāju kolēģija vai Pašvaldības kolēģija var neapstiprināt Jūsu dalību vēlēšanās un līdz ar to neiekļaut Jūs balsotāju sarakstā.

Par šo lēmumu Jums tiks nosūtīts oficiāls rakstveida paziņojums. Jūs šo lēmumu varat apstrīdēt. Informāciju par lēmuma apstrīdēšanas procedūru Jūs varat saņemt savā pašvaldībā vai atrast tīmekļvietnē www.elections.fgov.be (cilne „Électeurs – Balsotāji“).

KĀ NODOT SAVU BALSI, LAI TĀ BŪTU DERĪGA?

Lai Jūsu nodotā balss būtu derīga, Jūs drīkstat izvēlēties tikai vienu sarakstu. Savu balsi Jūs varat nodot vienā no diviem veidiem:

 • izdarot atzīmi saraksta sākumā (balss par sarakstu) vai
 • izdarot atzīmi pie viena vai vairāku kandidātu vārdiem (priekšrocību balss).

Ja Jūs vienlaikus atzīmējat gan visu sarakstu, gan vienu vai vairākus no tajā iekļautajiem kandidātiem, balss par sarakstu netiek ņemta vērā.

Ja Jūs nododat savu balsi (balsi par sarakstu vai priekšrocību balsi), izmantojot dažādus sarakstus, Jūsu balss tiek uzskatīta par nederīgu un netiek pieskaitīta.

Video ar paskaidrojumiem var noskatīties šeit: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(pieejams tikai vācu, franču un holandiešu valodā)

ELEKTRONISKĀ BALSOŠANA

2019. gada 26. maijā 156 pašvaldībās, kas atrodas Flandrijas reģionā, visās galvaspilsētas Briseles pašvaldībās un vācu kopienas pašvaldībās tiks organizēta datorizēta balsošana ar apliecinājumu papīra formā, savukārt visās Valonijas reģiona pašvaldībās un 152 Flandrijas reģiona pašvaldībās balsošana notiks tradicionālā veidā, nododot balsis papīra formā.

Vēlaties uzzināt, vai Jūsu pašvaldībā varēs nobalsot elektroniski? Informāciju par to sniegs par vēlēšanām atbildīgais vietējās pašvaldības dienests.

KĀ NOBALSOT DATORĀ?

Video ar paskaidrojumiem var noskatīties šeit: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(pieejams tikai vācu, franču un holandiešu valodā)

KĀ KĻŪT PAR KANDIDĀTU?

Lai Beļģijā iegūtu tiesības kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās (tiesības tiks ievēlētam, pasīvās vēlēšanu tiesības):

 • Jums jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim, un Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai jāatrodas kādā Eiropas Savienības dalībvalstī;
 • Jūsu kandidatūrai jābūt iekļautai kādā no Beļģijā izvirzīto kandidātu sarakstiem, kas 2019. gada 29. vai 30. martā tiek iesniegts Beļģijas Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājam, kurš to pieņem un apstiprina;
 • Jums jāiesniedz Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājam ar Jūsu parakstu apstiprināts rakstveida paziņojums, kurā ir norādīta Jūsu galvenās dzīvesvietas adrese, pilsonība, dzimšanas datums un vieta un ar kuru Jūsu apliecināt, ka Jūsu kandidatūra nav izvirzīta nevienā citā Eiropas Savienības dalībvalstī un vēlēšanu dienā (2019. gada 26. maijā) šajā dalībvalstī nav ne atceltas, ne apturētas Jūsu tiesības tikt ievēlētam;
 • Jūsu vecums 2019. gada 26. maijā ir vismaz 21 gads;
 • Jums 2019. gada 26. maijā ir visas pilsoniskās un politiskās tiesības.

Izvirzāmo kandidātu saraksta paraugs ir pieejams tīmekļvietnē (www.elections.fgov.be).

JUMS NEPIECIEŠAMA PAPILDU IFNORMĀCIJA?

Vērsieties par vēlēšanām atbildīgajā savas pašvaldības dienestā.

Jūs varat apmeklēt arī Federālā Iekšlietu dienesta vēlēšanu tīmekļvietni www.elections.fgov.be vai vērsties Vēlēšanu atbalsta dienestā – 02/518 21 16 – helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.