STE EVROPSKI DRŽAVLJAN IN PREBIVATE V BELGIJI?

Vabljeni torej na volitve v Evropski parlament 9. junija 2024!

 

V nedeljo 9. junija 2024 bodo v 27 državah članicah Evropske unije izvoljeni člani Evropskega parlamenta.

Če ste državljan Evropske unije in prebivate v Belgiji, se lahko volitev v Evropski parlament udeležite v Belgiji in glasujete za kandidate na belgijskih listah. V tem primeru se ne boste mogli udeležiti volitev v Evropski parlament v svoji državi izvora.

Zahtevo za vpis v volilni imenik vaše občine je treba vložiti najpozneje 31. marec 2024.

V vednost – belgijski volivci bodo 9. junija 2024 volili tudi svoje predstavnike v predstavniški dom ter v občinske in regijske parlamente.

KDO LAHKO VOLI 9. JUNIJA 2024?

Za udeležbo na teh volitvah kot evropski državljani morate izpolnjevati pet pogojev, in sicer morate:

 1. biti državljan države članice Evropske unije;
 2. imeti glavno prebivališče v eni od belgijskih občin;
 3. imeti najmanj 16 let;
 4. imeti volilno pravico;
 5. biti vpisani v volilni imenik (najnižja starost za registracijo: 14 let).

 

 1. Državljanstvo

  Da lahko volite, morate biti državljan ene od 26 držav članic, ki na datum volitev v Evropski parlament skupaj z Belgijo sestavljajo Evropsko unije: Avstrije, Bolgarije, Češke republike, Cipra, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Madžarske, Malte, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske.

  Pogoj državljanstva mora biti izpolnjen najpozneje 1. april 2024, datum potrditve volilnih imenikov.

 2. Prebivališče

  Poleg tega morate biti vpisani v register prebivalstva ali v register tujcev vaše občine prebivališča v Belgiji. Ta pogoj mora biti izpolnjen najpozneje 1. april 2024.

 3. Starost

  Da lahko volite, morate biti na dan volitev 9. junija 2024 stari najmanj 16 let.

 4. Volilna pravica

  Da lahko volite, ne smete biti v katerem od položajev trajnega ali začasnega odvzema volilnih pravic, določenih z belgijskim zakonom. Poleg tega vam v vaši državi izvora ni smela biti na podlagi posamične sodne ali upravne odločbe odvzeta volilna pravica.

 5. Volilni imenik

  Biti morate vpisani v volilni imenik občine vašega glavnega prebivališča. V ta namen izpolnite obrazec C/1, na spletni strani www.inscription.elections.fgov.be ali ki ga lahko dobite pri upravi občine vašega glavnega prebivališča.

  Najpozneje 31. marec 2024

   

  Občinska uprava bo preučila vašo zahtevo na podlagi podatkov, ki jih boste navedli v tem obrazcu.

  Če vas Collège des bourgmestre et échevins (občinski svet, sestavljen iz župana in mestnih svetnikov) prizna za volivca, boste od občine prejeli uradno obvestilo.

  Takoj po odobritvi vašega vpisa v volilni imenik boste zakonsko zavezani, da se 9. junija 2024 odpravite na volišča, v skladu z belgijsko volilno obveznostjo. Poleg tega se ne boste mogli udeležiti volitev v Evropski parlament v svoji državi izvora.

  Če se boste pozneje želeli znova udeležiti volitev v Evropski parlament v vaši državi izvora ali iz drugega razloga, boste lahko na občinski upravi, kjer ste prijavili glavno prebivališče, zahtevali izbris vašega vpisa. Vendar te zahteve ne bo mogoče vložiti med 1. aprila 2024 in 9. junija 2024.

  Če ste zahtevo za vpis v volilni imenik za evropske volitve v preteklosti že vložili (na primer za evropske volitve z dne 2014 ali 2019) in če ste bili tedaj priznani za volivca, vam ni več treba vložiti nove zahteve. Vaš vpis v volilni imenik je shranjen in ostaja veljaven za vse prihodnje evropske volitve.

  Ta vpis lahko preverite pri vaši občinski upravi ali prek aplikacije Moji DOKUMENTI na naslovu: https://www.mondossier.rrn.fgov.be (zavihek „Mes données – Moji podatki“ ► „Élections – Volitve“) z uporabo vašega elektronskega dovoljenja za prebivanje, vaše pin kode in čitalnika elektronskih kartic.

  Collège des bourgmestre et échevins (občinski svet, sestavljen iz župana in mestnih svetnikov) lahko odloči, da vas ne prizna za volivca in posledično ne vpiše v volilni imenik.

  Odločba o tem se vam vroči uradno in pisno.Zoper njo se lahko pritožite. Informacije o postopku pritožbe lahko dobite pri vaši občinski upravi ali na spletni strani www.elections.fgov.be (zavihek „Électeurs – Volivec“).

KAKO ODDATI VELJAVNO GLASOVNICO?

Da bi bila vaša glasovnica veljavna, morate glasovati v okviru ene same liste. To lahko naredite na dva različna načina:

 • z glasom v okencu na vrhu liste (glasovanje za listo);
 • z glasom v okencu poleg imena enega ali več kandidatov (poimensko glasovanje).

Če glasujete za listo in hkrati za enega ali več kandidatov v okviru te liste, glasovanje za listo ne bo upoštevano.

Če glasove oddate (za listo ali poimenske) za različne liste, bo vaš glas obravnavan kot ničen in ne bo upoštevan pri izračunu.

Na tej povezavi si lahko ogledate video s pojasnili: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(na voljo le v francoščini, nizozemščini in nemščini)

ELEKTRONSKE VOLITVE

9. junija 2024 bodo 158 občin v Flamski regiji, vse občine Regije Bruselj – glavno mesto in nemško govoreče občine organizirale volitve prek glasovalne naprave s pisnim dokazilom, medtem ko bodo vse občine Valonske regije in 150? občin v Flamski regiji organizirale volitve z oddajo glasov v papirni obliki.

Če vas zanima, ali lahko v svoji občini volite prek glasovalne naprave, se lahko obrnete na direkcijo za volitve zvezne javne službe za notranje zadeve v vaši občini. Ali https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/quel-mode-de-vote-dans-ma-commune.

KAKO VOLITI PREK GLASOVALNE NAPRAVE?

Na tej povezavi si lahko ogledate video s pojasnili: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(na voljo le v francoščini, nizozemščini in nemščini)

KAKO VLOŽITI SVOJO KANDIDATURO?

Da lahko v Belgiji uresničujete svojo pravico do kandidiranja in biti izvoljen v Evropski parlament, morate:

 • biti državljan države članice Evropske unije in poleg tega imeti stalno prebivališče v eni od držav članic;
 • biti kot kandidat vpisan na belgijski listi, ki jo je potrdila belgijska glavna volilna komisija, potem ko ji je bila predložena 12. ali 13. april 2024;
 • glavni volilni komisiji predložiti podpisano pisno izjavo, v kateri navedete naslov vašega glavnega prebivališča, vaše državljanstvo ter vaš kraj in datum rojstva. V tej izjavi poleg tega potrdite, da ne kandidirate v drugi državi članici ter da vam na datum volitev (26. maj 2019) ni trajno ali začasno odvzeta pasivna volilna pravica v tej državi;
 • na dan 9. junija 2024 imeti dopolnjenih 18 let;
 • na dan 9. junija 2024 imeti državljanske in politične pravice.

Izvedite več: https://elections.fgov.be/candidats/comment-etre-candidat

ŽELITE IZVEDETI VEČ?

Obrnite se na službo Élections (volitve) vaše občinske uprave.

Informacije najdete tudi na spletni strani Élections du Service public fédéral Intérieur (direkcija za volitve zvezne javne službe za notranje zadeve) www.elections.fgov.be.