ΕΙΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ;

Ψηφίστε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Ιουνίου 2024!

 

Την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εκλεγούν στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν είστε ευρωπαίος πολίτης που διαμένει στο Βέλγιο, μπορείτε να συμμετάσχετε στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Βέλγιο και να ψηφίσετε για τους υποψήφιους σε βελγικούς καταλόγους. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα καταγωγής σας.

Η αίτηση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο του δήμου σας πρέπει να υποβληθεί το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2024.

Προς ενημέρωση, στις 9 Ιουνίου 2024, οι Βέλγοι εκλογείς θα εκλέξουν επίσης τους εκπροσώπους της Βουλής των Αντιπροσώπων και των Κοινοβουλίων της Κοινότητας και της Περιφέρειας.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΣΤΙΣ 9 Ιουνίου 2024;

Για να συμμετάσχετε στις εκλογές αυτές ως ευρωπαίος πολίτης, πρέπει να πληρούνται οι εξής πέντε προϋποθέσεις:

 1. να είστε υπήκοος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 2. η κύρια κατοικία σας να βρίσκεται εντός ενός δήμου του Βελγίου,
 3. να έχετε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας σας,
 4. να έχετε το δικαίωμα ψήφου,
 5. να είστε εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους (ελάχιστη ηλικία εγγραφής: 14 ετών).

 

 1. Ιθαγένεια

  Για να ψηφίσετε, πρέπει κατά την ημερομηνία της εκλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είστε υπήκοος ενός εκ των 26 κρατών μελών που μαζί με το Βέλγιο απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση: Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.

  Η προϋπόθεση της ιθαγένειας πρέπει να ικανοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου 2024, ημέρα οριστικοποίησης των εκλογικών καταλόγων.

 2. Τόπος κατοικίας

  Επιπλέον, πρέπει να είστε εγγεγραμμένος/η στο δημοτολόγιο ή στο μητρώο αλλοδαπών του δήμου του Βελγίου στον οποίο κατοικείτε. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να ικανοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου 2024.

 3. Ηλικία

  Για να ψηφίσετε, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας σας την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή στις 9 Ιουνίου 2024.

 4. Δικαίωμα ψήφου

  Για να ψηφίσετε, δεν πρέπει να εμπίπτετε σε μια από τις περιπτώσεις στέρησης ή αναστολής των εκλογικών δικαιωμάτων που προβλέπει η βελγική νομοθεσία. Επιπλέον, δεν πρέπει να έχετε στερηθεί των εκλογικών σας δικαιωμάτων στο κράτος καταγωγής σας κατόπιν απόφασης δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

 5. Εκλογικοί κατάλογοι

  Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του τόπου της κύριας κατοικίας σας. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να συμπληρώσετε αίτηση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο (έντυπο C/1) στη διεύθυνση www.inscription.elections.fgov.be, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τη δημοτική αρχή του τόπου της κύριας κατοικίας σας.

  Το συμπληρωμένο έντυπο πρέπει να προσκομιστεί στη δημοτική αρχή

  • ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.inscription.elections.fgov.be
  • ή να αποσταλεί ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
  • το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024.

   

  Η δημοτική αρχή θα εξετάσει το αίτημά σας με βάση τα στοιχεία που θα δηλώσετε στο εν λόγω έντυπο.

  Εάν συμπεριληφθείτε ως εκλογέας στον εκλογικό κατάλογο από το δημοτικό συμβούλιο (Collège des bourgmestres et échevins), θα λάβετε επίσημη ειδοποίηση από τον δήμο.

  Στο Βέλγιο η ψήφος είναι υποχρεωτική. Επομένως, μόλις εγκριθεί η εγγραφή σας στον εκλογικό κατάλογο, υποχρεούστε από το νόμο να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα στις 9 Ιουνίου 2024. Επιπλέον, δεν θα έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα καταγωγής σας.

  Εάν, στη συνέχεια, επιθυμείτε να συμμετάσχετε εκ νέου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη χώρα καταγωγής σας ή για άλλους λόγους, μπορείτε να ζητήσετε την ανάκληση της εγγραφής σας από τον δήμο στον οποίο ανήκει η κύρια κατοικία σας. Ωστόσο, αυτό το αίτημα δεν μπορεί να υποβληθεί μεταξύ της 1η Απριλίου 2024 και της 9 Ιουνίου 2024.

  Εάν στο παρελθόν είχατε υποβάλει αίτηση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο για τις ευρωπαϊκές εκλογές (για παράδειγμα, για τις ευρωπαϊκές εκλογές 2014/2019) και η εγγραφή σας είχε εγκριθεί τότε, δεν χρειάζεται να υποβάλετε εκ νέου αίτηση. Η εγγραφή σας στον εκλογικό κατάλογο διατηρείται και ισχύει για όλες τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές.

  Μπορείτε να επαληθεύσετε την εγγραφή σας στη δημοτική αρχή ή στην αίτηση Mon DOSSIER (Το ΑΡΧΕΙΟ μου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.mondossier.rrn.fgov.be [Καρτέλα « Mes données » («Τα δεδομένα μου») ► « Élections » («Εκλογές»)] με την ηλεκτρονική σας ταυτότητα - άδεια παραμονής, τον προσωπικό σας κωδικό pin και έναν αναγνώστη ηλεκτρονικών καρτών.

  Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να απορρίψει την αίτησή σας και, κατά συνέπεια, την εγγραφή σας στον εκλογικό κατάλογο.

  Η απόφαση αυτή θα σας κοινοποιηθεί επισήμως και εγγράφως. Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της προσφυγής μπορείτε να ενημερωθείτε από τη δημοτική αρχή σας ή να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας www.elections.fgov.be [Καρτέλα « Électeurs » («Εκλογέας»)].

ΕΓΚΥΡΗ ΨΗΦΟΣ

Για να είναι έγκυρη, η ψήφος σας πρέπει να αφορά ένα και μόνο ψηφοδέλτιο. Μπορείτε να ψηφίσετε με 2 διαφορετικούς τρόπους:

 • δηλώνοντας την ψήφο σας στο πλαίσιο που βρίσκεται στο πάνω μέρος ενός ψηφοδελτίου (ψήφος στο σύνολο του ψηφοδελτίου),
 • δηλώνοντας την ψήφο σας δίπλα από το όνομα ενός ή περισσότερων υποψηφίων (ψήφος υποψηφίων).

Εάν δηλώσετε την ψήφο σας τόσο στο σύνολο του ψηφοδελτίου όσο και σε συγκεκριμένους υποψηφίους που περιλαμβάνονται σε αυτό, η ψήφος σας στο σύνολο του ψηφοδελτίου δεν θα ληφθεί υπόψη.

Εάν ψηφίσετε σε διαφορετικά ψηφοδέλτια (είτε η ψήφος αφορά το σύνολο του ψηφοδελτίου είτε συγκεκριμένους υποψηφίους), η ψήφος σας θα θεωρηθεί άκυρη και δεν θα προσμετρηθεί.

Δείτε το επεξηγηματικό βίντεο σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(διατίθεται μόνο στη γαλλική, την ολλανδική και τη γερμανική γλώσσα)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Στις 9 Ιουνίου 2024, σε 158 δήμους της περιφέρειας της Φλάνδρας, στο σύνολο των δήμων της περιφέρειας Πρωτευούσης - Βρυξελλών καθώς και στους γερμανόφωνους δήμους οι εκλογές θα διεξαχθούν με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή με έντυπα αποδεικτικά, ενώ στο σύνολο των δήμων της περιφέρειας της Βαλονίας καθώς και σε 150; δήμους της περιφέρειας της Φλάνδρας οι εκλογές θα διεξαχθούν με έντυπα ψηφοδέλτια.

Για να μάθετε εάν μπορείτε να ψηφίσετε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια για τις εκλογές υπηρεσία του δήμου σας ; ή επισκεφθείτε το https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/quel-mode-de-vote-dans-ma-commune.

ΠΩΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Δείτε το επεξηγηματικό βίντεο σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(διατίθεται μόνο στη γαλλική, την ολλανδική και τη γερμανική γλώσσα)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

Για να μπορέσετε να ασκήσετε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο Βέλγιο για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει:

 • να είστε υπήκοος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κατοικείτε σε ένα από τα κράτη μέλη,
 • να συμπεριληφθείτε ως υποψήφιος/α σε βελγικό ψηφοδέλτιο που έχει γίνει αποδεκτό από κύριο εκλογικό τμήμα του Βελγίου, κατόπιν κατάθεσής του σε αυτό στις 12 ή στις 13 Απριλίου 2024,
 • να καταθέσετε στο κύριο εκλογικό τμήμα έγγραφη και υπογεγραμμένη δήλωση στην οποία αναφέρεται η διεύθυνση της κύριας κατοικίας σας, η ιθαγένειά σας και ο τόπος και η ημερομηνία γέννησής σας. Με τη δήλωση αυτή βεβαιώνετε επίσης ότι δεν είστε υποψήφιος/α σε άλλο κράτος μέλος και ότι δεν ισχύει για εσάς στέρηση ή αναστολή του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος αυτό κατά την ημερομηνία των εκλογών (9 Ιουνίου 2024),
 • να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας στις 9 Ιουνίου 2024,
 • να μην έχετε στερηθεί τα αστικά και πολιτικά σας δικαιώματα στις 9 Ιουνίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://elections.fgov.be/candidats/comment-etre-candidat

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Μην διστάσετε να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τις εκλογές υπηρεσία του δήμου σας.

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ομοσπονδιακής δημόσιας υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τις εκλογές, www.elections.fgov.be.