ER DU EU-BORGER MED BOPÆL I BELGIEN?

Så stem den 9. juni 2024 ved valget til Europa-Parlamentet!

 

Søndag den 9. juni 2024 bliver medlemmerne af Europa-Parlamentet valgt i EU's 27 medlemsstater.

Hvis du er EU-borger med bopæl i Belgien, kan du afgive din stemme i Belgien ved valget til Europa-Parlamentet og vælge blandt kandidaterne på de belgiske lister. Hvis du benytter denne mulighed, kan du ikke også stemme i dit hjemland.

Senest den 31. marts 2024 skal du ansøge om optagelse i din bopælskommunes vælgerregister.

De belgiske vælgere skal den 9. juni 2024 desuden stemme ved det belgiske parlamentsvalg og de forskellige lokalvalg.

HVEM KAN STEMME DEN 9. juni 2024?

For at du som EU-borger kan stemme ved dette valg, skal du opfylde fem betingelser:

 1. Du skal være statsborger i en af EU's medlemsstater.
 2. Du skal have din primære bopæl i en belgisk kommune.
 3. Du skal være fyldt 16 år.
 4. Du skal have stemmeret.
 5. Du skal være optaget i vælgerregistret (minimumsalder for registrering: 14 år).

 

 1. Nationalitet

  For at kunne stemme skal du på datoen for valget til Europa-Parlamentet være statsborger i en af de 27 medlemsstater ud over Belgien, der udgør Den Europæiske Union, nemlig Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Μalta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

  Kravet om statsborgerskab skal være opfyldt senest den 1. april 2024, hvor der ikke optages flere i vælgerregistret.

 2. Bopæl

  Du skal desuden være optaget i folkeregistret eller udlændingeregistret i din bopælskommune i Belgien. Denne betingelse skal være opfyldt senest den 1. april 2024.

 3. Alder

  For at kunne stemme skal du være fyldt 16 år på valgdatoen den 9. juni 2024.

 4. Stemmeret

  For at kunne stemme skal du være stemmeberettiget efter belgisk lov. Desuden må du ikke have mistet din valgret i dit hjemland ved en retsafgørelse eller en administrativ afgørelse.

 5. Vælgerregistret

  Du skal være optaget i vælgerregistret i den kommune, hvor du har din primære bopæl. Til det formål skal du udfylde blanket C/1 online på www.inscription.elections.fgov.be eller, som du kan få hos forvaltningen i din kommune.

  Du skal senest den 31. marts 2024

   

  Den kommunale forvaltning behandler din ansøgning på grundlag af de oplysninger, du har angivet i denne blanket.

  Hvis du godkendes som vælger af kommunalbestyrelsen, får du en officiel meddelelse herom fra kommunen.

  Så snart din optagelse i vælgerregistret er blevet godkendt, får du pligt til at gå til stemmeurnerne den 9. juni 2024 ifølge Belgiens lov om stemmepligt. Desuden kan du ikke stemme ved valget til Europa-Parlamentet i dit hjemland.

  Hvis du senere skulle ønske igen at kunne stemme i dit hjemland, eller du af andre grunde ønsker at blive fjernet fra vælgerregistret, kan du anmode herom hos den kommune, hvor du har din primære bopæl. Denne anmodning kan imidlertid ikke indgives mellem den 1. april 2024 og den 9. juni 2024.

  Hvis du allerede har indgivet en anmodning om optagelse i vælgerregistret til tidligere valg til Europa-Parlamentet (f.eks. i 2014 eller 2019), og du blev godkendt som vælger dengang, behøver du ikke anmode igen. Din optagelse i vælgerregistret opretholdes og gælder for alle kommende valg til Europa-Parlamentet.

  Du kan få bekræftet din optagelse hos den kommunale forvaltning eller på siden "Mon DOSSIER" på: https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/ (Fanen "Mes données" ► "Élections") ved hjælp af din elektroniske opholdstilladelse, din pinkode og en elektronisk kortlæser.

  Kommunalbestyrelsen kan beslutte ikke at godkende dig som vælger og derfor ikke optage dig i vælgerregistret.

  Denne beslutning får du skriftlig besked om ad officielle kanaler. Du kan klage over et afslag. Du kan forhøre dig om klageproceduren hos den kommunale forvaltning eller søge information på: www.elections.fgov.be (Fanen "Électeurs").

HVORDAN AFGIVER DU EN GYLDIG STEMME?

En gyldig stemme er en stemme afgivet på én liste. Det kan gøres på to forskellige måder:

 • Udfyld feltet ud for listens navn (listestemme).
 • Udfyld feltet ud for et eller flere navne på kandidater (personlig stemme).

Hvis du både afgiver en listestemme og en eller flere personlige stemmer på samme liste, bliver listestemmen ikke talt med.

Hvis du afgiver en stemme (listestemme eller personlig stemme) på forskellige lister, bliver din stemme ugyldig og tælles ikke med.

Se en forklarende video her: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(findes kun på fransk, nederlandsk og tysk)

DIGITAL AFSTEMNING

Den 9. juni 2024 bliver der afholdt digital afstemning med papirdokumentation i 158 kommuner i Regionen Flandern, alle kommuner i Regionen Bruxelles og de tysksprogede kommuner, mens alle kommuner i Regionen Vallonien og 150 kommuner i Regionen Flandern afholder papirafstemning.

Hvis du vil vide, om du kan stemme digitalt i din kommune, kan du kontakte din kommunes vælgerservice.

HVORDAN STEMMER MAN DIGITALT?

Se en forklarende video her: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(findes kun på fransk, nederlandsk og tysk)

HVORDAN STILLER MAN OP?

For at kunne udnytte din valgbarhed og blive valgt i Belgien til Europa-Parlamentet skal du:

 • være statsborger i et af EU's medlemslande og ligeledes bo i et af medlemslandene
 • stå som kandidat på en belgisk liste, der er godkendt af Belgiens valgbarhedsnævn efter indsendelse hertil den 12. eller 13. april 2024
 • indsende en skriftlig og underskrevet erklæring til valgbarhedsnævnet, hvor du anfører din primære adresse, nationalitet, fødested og fødselsdato. I denne erklæring skriver du også under på, at du ikke stiller op som kandidat i en anden medlemsstat, og at du ikke har mistet din valgbarhed i denne stat på valgdatoen (den 9. juni 2024)
 • være fyldt 18 år på datoen den 9. juni 2024
 • nyde borgerlige og politiske rettigheder på datoen den 9. juni 2024.

For yderligere information : https://elections.fgov.be/candidats/comment-etre-candidat

FLERE OPLYSNINGER?

Kontakt din kommunes vælgerservice.

Du kan også søge oplysninger på Belgiens websted for valg: www.elections.fgov.be.