OLETKO BELGIASSA ASUVA EU:N KANSALAINEN?

Äänestä siinä tapauksessa Euroopan parlamentin vaaleissa 26. toukokuuta 2019!

Sunnuntaina 26. toukokuuta 2019 Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa valitaan Euroopan parlamentin jäsenet.

Jos olet Belgiassa asuva EU:n kansalainen, voit osallistua Euroopan parlamentin vaaleihin Belgiassa ja äänestää ehdokkaita Belgian listoilta. Siinä tapauksessa et voi äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa kotimaassasi.
Hakemus oman kunnan äänestäjäluetteloon rekisteröimisestä on tehtävä viimeistään 28. helmikuuta 2019.
Belgialaiset äänestäjät valitsevat 26. toukokuuta 2019 myös edustajansa edustajainhuoneistoon ja yhteisö- ja alueparlamentteihin.

KUKA VOI ÄÄNESTÄÄ 26. TOUKOKUUTA 2019?

Näissä vaaleissa äänestäminen EU:n kansalaisena edellyttää viiden ehdon täyttämistä. Ne ovat

 1. EU:n jäsenvaltion kansalaisuus
 2. kotipaikka jossakin Belgian kunnassa
 3. vähintään 18 vuoden ikä
 4. äänioikeus
 5. äänestäjäluetteloon rekisteröityminen.
 1. Kansalaisuus

  Äänestäminen edellyttää, että olet Euroopan parlamentin vaalipäivänä jonkin Euroopan unionin muodostavan 27 jäsenvaltion kansalainen. Jäsenvaltioita ovat Belgian lisäksi Alankomaat, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.
  Kansalaisuusehto on täytettävä viimeistään 1. maaliskuuta 2019, jolloin vaaliluettelot laaditaan.

  Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten on huomioitava, että jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta ennen 26. toukokuuta 2019 ja he ovat rekisteröityneet äänestäjiksi Belgiassa, rekisteröinti perutaan, koska kansalaisuusehto ei enää täyty.

 2. Asuinpaikka

  Sinun on lisäksi oltava kirjoilla väestörekisterissä tai oman belgialaisen asuinkuntasi ulkomaalaisrekisterissä. Tämä ehto on täytettävä viimeistään 1. maaliskuuta 2019.

 3. Ikä

  Voidaksesi äänestää sinun on oltava vähintään 18-vuotias vaalipäivänä 26. toukokuuta 2019.

 4. Äänioikeus

  Et voi äänestää, jos sinulta on evätty Belgian lainsäädännössä tarkoitetut vaalioikeudet tai ne on keskeytetty. Et myöskään voi äänestää, jos sinulta on evätty äänioikeus sinulle osoitetun tuomioistuimen päätöksen tai hallinnollisen päätöksen nojalla.

 5. Äänestäjäluettelo

  Sinun täytyy rekisteröityä äänestäjäluetteloon kotikunnassasi. Sitä varten täytetään lomake C/1, jonka saa oman kotikunnan kunnanvirastosta tai sen voi tulostaa liittovaltion vaalisivustolta (www.elections.fgov.be).

  Täytetty lomake

  • on toimitettava
  • tai lähetettävä postitse tai sähköpostitse kunnanvirastoon viimeistään 28. helmikuuta 2019.

   Jotta sähköpostitse tehdyn rekisteröitymisen pätevyys voidaan taata, toimi seuraavasti:

   • täytä rekisteröintilomake sähköisesti
   • tallenna rekisteröintilomake pdf-muodossa (esimerkiksi PDF Creation -sovelluksella)
   • allekirjoita pdf-tiedosto sähköisen oleskelukortin avulla (pdf-tiedoston lukulaitteessa on käytettävä allekirjoitusvälinettä)
   • lähetä allekirjoitettu pdf-tiedosto kunnanvirastoon sähköpostitse.

   Sähköisen oleskelukortin avulla tehty sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin käsintehty allekirjoitus.

  Kunnanhallinto tutkii hakemuksen lomakkeessa antamiesi tietojen perusteella.

  Jos pormestarien ja varapormestarien vaalikollegio hyväksyy hakemuksesi, sinulle lähetetään kunnasta virallinen ilmoitus.

  Kun rekisteröitymisesi vaaliluetteloon on hyväksytty, sinulla on Belgian äänestysvelvollisuuden mukainen lakisääteinen velvollisuus äänestää 26. toukokuuta 2019. Tällöin et voi äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa kotimaassasi.

Jos kuitenkin myöhemmin haluat äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa kotimaassasi tai jostakin muusta syystä, voit hakea rekisteröinnin peruuttamista kunnasta, jossa sinulla on kotipaikka. Tätä hakemusta ei kuitenkaan voida tehdä 1. maaliskuuta ja 26. toukokuuta 2019 välisenä aikana.

Jos olet jo aiemmin tehnyt hakemuksen vaaliluetteloon rekisteröimisestä Euroopan parlamentin vaaleja varten (esimerkiksi 25. toukokuuta 2014 pidettyjä vaaleja varten) ja jos sinut hyväksyttiin silloin äänestäjäksi, uutta hakemusta ei tarvitse tehdä. Rekisteröinti äänestäjäluetteloon pysyy voimassa kaikissa tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa.

Rekisteröinnin voi tarkistaa omasta kunnanvirastosta tai Mon DOSSIER -sovelluksesta osoitteessa https://www.mondossier.rrn.fgov.be (välilehti ”Mes données” ► ”Élections”) oman sähköisen oleskelukortin, tunnusluvun ja sähköisen kortinlukijan avulla.

Pormestarien ja varapormestarien kollegio voi päättää olla hyväksymättä sinua äänestäjäksi ja siten olla rekisteröimättä sinua äänestäjäluetteloon.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan virallisesti kirjallisesti. Päätöksestä voi valittaa. Valitusmenettelystä saa tietoa omasta kunnanvirastosta tai sivustolta www.elections.fgov.be (Välilehti ”Électeurs”).

HYVÄKSYTYN ÄÄNEN ANTAMINEN

Äänen hyväksyminen edellyttää, että se on annettu yhdellä ainoalla listalla. Ääni voidaan antaa kahdella eri tavalla:

 • valitsemalla listan alussa oleva laatikko (listavaali)
 • valitsemalla yhden tai useamman ehdokkaan vieressä oleva laatikko (henkilövaali).

Jos annat samalla listalla äänen sekä listavaalissa että yhdessä tai useammassa henkilövaalissa, listavaalissa annettua ääntä ei oteta huomioon.

Jos annat ääniä (lista- tai henkilövaalissa) eri listoilla, äänesi hylätään eikä sitä lasketa.

Seuraavassa linkissä olevalla videolla selitetään, miten toimia: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(saatavilla vain ranskaksi, hollanniksi ja saksaksi)

SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS

Flanderin alueen 156 kuntaa, kaikki Brysselin pääkaupunkialueen kunnat sekä saksankieliset kunnat järjestävät 26. toukokuuta 2019 vaalit tietokoneäänestyksenä, josta saa paperisen todistuksen, ja kaikki Wallonian alueen kunnat ja Flanderin alueen 152 kuntaa järjestävät vaalit niin sanottuna paperiäänestyksenä.

Oman kunnan vaalipalvelusta saa tietoa siitä, voiko kunnassa äänestää tietokoneella.

ÄÄNESTÄMINEN TIETOKONEELLA

Seuraavassa linkissä olevalla videolla selitetään, miten toimia: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(saatavilla vain ranskaksi, hollanniksi ja saksaksi)

EHDOKKAAKSI ASETTUMINEN

Jos haluat asettua ehdolle ja tulla valituksi Euroopan parlamenttiin Belgiasta,

 • sinun on oltava Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen ja asuttava jossakin jäsenvaltiossa
 • sinun on oltava ehdokkaana Belgian listalla, Belgian keskusvaalitoimiston on pitänyt hyväksyä sinut sen jälkeen, kun olet tehnyt sille hakemuksen 29. tai 30. maaliskuuta 2019
 • sinun on toimitettava keskusvaalilautakunnalle kirjallinen ja allekirjoitettu ilmoitus, jossa ilmoitetaan kotipaikkasi, kansalaisuutesi ja syntymäaikasi ja -paikkasi; tällä ilmoituksella todistat myös, että et ole ehdokkaana muussa jäsenvaltiossa ja että sinulta ei ole evätty vaalikelpoisuutta kyseisessä jäsenvaltiossa vaalipäivänä (26. toukokuuta 2019)
 • sinun on oltava vähintään 21-vuotias 26. toukokuuta 2019
 • sinulla on oltava täydet kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet 26.toukokuuta 2019.

Ehdokkaaksi asettumista koskevan lomakkeen malli on sisäasioista vastaavan liittovaltion ministerin vaalisivustolla (www.elections.fgov.be).

LISÄTIETOA

Ota rohkeasti yhteyttä oman kuntasi vaalipalveluun.

Voit myös tutustua sisäasioista vastaavan valtion viraston vaalipalvelun sivustoon www.elections.fgov.be tai ottaa yhteyttä vaalipalvelun neuvontapalveluun 02/518 21 16 - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.