EL-I KODANIKUD BELGIAS?

Hääletage 9. juuni 2024 Euroopa Parlamendi valimistel!

 

Pühapäeval, 9. juuni 2024 valitakse Euroopa Liidu 27 liikmesriigis Euroopa Parlamendi 705 liiget.

Kui olete Belgias elav ELi kodanik, on teil võimalik osaleda Belgias Euroopa Parlamendi valimistel ja teostada oma hääleõigust Belgia nimekirjade kandidaate valides. Sellisel juhul ei tohi te oma päritoluriigis Euroopa Parlamendi valimistel osaleda.

Taotlus valijate nimekirja kandmiseks tuleb esitada hiljemalt 31. märtsil 2024.

Teave: 9. juuni 2024 valivad belglased ka oma esindajad esindajatekotta ning provintside ja piirkondade parlamentidesse.

KES VÕIB 9. JUUNI 2024 VALIDA?

Selleks et osaleda Euroopa kodanikuna Euroopa Parlamendi valimistel, peate vastama järgmisele viiele tingimusele:

 1. teil peab olema ELi liikmesriigi kodakondsus;
 2. teie peamine elukoht peab olema Belgia omavalitsuses;
 3. peate olema vähemalt 16-aastane;
 4. teil peab olema hääleõigus (nimetatakse ka aktiivseks valimisõiguseks);
 5. peate olema kantud valijate nimekirja (minimaalne vanus registreerimiseks: 14 aastat).

 

 1. Kodakondsus

  Valimistel osalemiseks peab teil olema kodakondsus ühes järgmisest 26 liikmesriigist, mis moodustavad Euroopa Parlamendi valimiste kuupäeval Euroopa Liidu: Austria, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, või Ungari.

  Kodakondsuse tingimus peab olema täidetud hiljemalt 1. aprill 2024, mis on valijate nimekirja sulgemise kuupäev.

 2. Elukoht

  Lisaks peate olema registreeritud oma elukohajärgse Belgia valla elanike registris või välismaalaste registris. See tingimus peab olema täidetud hiljemalt 1. aprill 2024.

 3. Vanus

  Valimistel osalemiseks peate olema hiljemalt valimiste päeval, 9. juuni 2024, 16 aastat vana.

 4. Hääleõigus (nimetatakse ka aktiivseks valimisõiguseks)

  Valimistel osalemiseks ei tohi te olla Belgia seaduses sätestatud juhtudel hääleõigusest ilma jäetud ja teie hääleõigus ei tohi olla peatatud. Lisaks ei tohi teilt hääleõigus olla teie päritoluriigis kohtuotsuse või haldusmäärusega ära võetud.

 5. Valijate nimekiri

  Peate olema kantud oma peamise elukoha järgsesse valijate nimekirja. Sel eesmärgil täitke vorm C/1 Internetis aadressil www.inscription.elections.fgov.be või mis on kättesaadav teie peamise elukoha järgses vallavalitsuses.

  Täidetud vorm tuleb esitada hiljemalt 31. märtsil 2024:

   

  Sellel vormil esitatud andmete alusel vaatab vallavalitsus seejärel teie taotluse läbi.

  Kui linna- või vallavalitsus kinnitab teid valijaks, saadetakse teile omavalitsuse ametlik teade.

  Alates hetkest, kui teie registreerimine valijate nimekirja on kinnitatud, olete vastavalt Belgias kehtivale valimiskohustusele seaduse alusel kohustatud 9. juuni 2024 oma Belgia vallas valima minema. Peale selle ei tohi te oma päritoluriigis Euroopa Parlamendi valimistel osaleda.

  Kui te hiljem soovite jälle osaleda Euroopa Parlamendi valimistel oma päritoluriigis või muul põhjusel, on teil võimalik taotleda enda registreerimise tühistamist vallas, mille olete kindlaks määranud oma peamise elukohana. Seda taotlust ei tohi siiski esitada ajavahemikul 1. aprill 2024 kuni 9. juuni 2024.

  Võib-olla olete ka juba varem taotlenud enda registreerimist Euroopa Parlamendi valijate nimekirja (näiteks Euroopa Parlamendi valimisteks 2014/2019). Kui teid sel ajal kinnitati valijaks, ei ole teil vaja uut taotlust esitada. Te jääte valijate nimekirja registreerituks ja teie registreerimine jääb kehtima kõikideks tulevasteks Euroopa Parlamendi valimisteks.

  Teil on võimalik enda registreerimist kontrollida oma vallavalitsuses või elektroonilise elamisloa, PIN-koodi ja elektroonilise kaardilugeja alusel rakenduses MEINE AKTE veebiaadressil https://www.mondossier.rrn.fgov.be (vahekaart „Meine Daten“ ► „Wahlen“).

  Linna- või vallavalitsus võib otsustada, et teid ei kinnitata valijaks ega kanta seega valijate nimekirja.

  Sellest otsusest teatatakse teile ametlikult kirjalikus vormis. Teil on võimalik esitada otsuse peale edasikaebus. Teave edasikaebuse menetluse kohta on kättesaadav vallavalitsuses või veebilehel www.elections.fgov.be (vahekaart „Wähler“).

KUIDAS ANDA OMA HÄÄL KEHTIVAL VIISIL?

Selleks et teie hääletamine oleks kehtiv, võite valida ainult ühest nimekirjast. Teil on võimalik anda hääl kahel viisil:

 • nimekirja päises oleval väljal (nimekirja hääl)
 • või ühe või mitme kandidaadi nime kõrval oleval väljal (eelishääl).

Kui annate ühes ja samas nimekirjas ühtaegu nimekirja hääle ja ühe või mitu eelishäält, ei võeta nimekirja häält arvesse.

Kui annate oma hääle (nimekirja või eelishääled) eri nimekirjades, loetakse teie hääletamine kehtetuks ja seda ei arvestata.

Selgitav video on kättesaadav selle lingi kaudu: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(Olemas ainult saksa, prantsuse ja hollandi keeles)

ELEKTROONILISED VALIMISED

9. juuni 2024 korraldatakse Flaami piirkonna 158 vallas, pealinna Brüsseli piirkonna kõikides valdades ja saksakeelsetes valdades valimised arvutis koos pabertõendiga, samas kui Valloonia piirkonna kõikides valdades ja 150 Flaami piirkonna valdades korraldatakse valimised traditsiooniliselt paberil hääletamisega.

Soovite teada, kas ka teie vallas valitakse elektrooniliselt?

 1. Selle kohta saab teile teavet anda teie vallavalitsuses valimiste eest vastutav teenistus.
 2. Või https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/quel-mode-de-vote-dans-ma-commune

KUIDAS ARVUTIS VALIDA?

Selgitav video on kättesaadav selle lingi kaudu: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(Olemas ainult saksa, prantsuse ja hollandi keeles)

KUIDAS SAATE KANDIDEERIDA?

Selleks et teid saaks Belgias Euroopa Parlamenti valida (valitavuse õigus, nimetatakse ka passiivseks valimisõiguseks), peate

 • olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja ka teie elukoht peab olema Euroopa Liidu liikmesriigis;
 • kandidaadina kirjas olema Belgia valimisettepanekus, mis esitatakse 12. või 13. aprill 2024 Belgia keskvalimiskomisjonile ja mille keskvalimiskomisjon vastu võtab;
 • esitama keskvalimiskomisjonile allkirjastatud kirjaliku avalduse, milles on märgitud teie peamise elukoha aadress, teie kodakondsus, teie sünnikoht ja -kuupäev ning milles kinnitate, et ei kandideeri Euroopa Liidu teises liikmesriigis ning valimiste päeval (9. juuni 2024) ei ole teilt selles riigis valitavuse õigust ära võetud ega seda peatatud;
 • olema 9. juuni 2024. aastal 18 aastat vana;
 • omama 9. juuni 2024 kodaniku- ja poliitilisi õigusi.

Lisateave : https://elections.fgov.be/candidats/comment-etre-candidat

LISATEAVE?

Pöörduge oma vallavalitsuse valimiste eest vastutava teenistuse poole.

Teil on võimalik tutvuda ka föderaalse siseasjade talituse valimiste veebilehega – www.elections.fgov.be.