ÄR DU EU-MEDBORGARE OCH BOR I BELGIEN?

Rösta i valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024!

 

Söndagen den 9 juni 2024 väljs ledamöterna till Europaparlamentet i Europeiska unionens 27 medlemsstater.

Om du är EU-medborgare och bor i Belgien kan du rösta på kandidater på belgiska listor i Europaparlamentsvalet i Belgien. Det innebär att du inte kan rösta i Europaparlamentsvalet i ditt ursprungsland.

Senast den 31 mars 2024 ska du ha begärt att bli upptagen i röstlängden i din kommun.

Den 9 juni 2024 väljer de belgiska väljarna även sina representanter till den belgiska deputeradekammaren samt till kommun- och regionparlamenten.

VEM KAN RÖSTA DEN 9 JUNI 2024?

För att delta i valet i egenskap av EU-medborgare måste fem villkor vara uppfyllda. Du måste

 1. vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater,
 2. ha din hemvist i en belgisk kommun,
 3. vara minst 16 år,
 4. ha rösträtt,
 5. vara upptagen i röstlängden (Minimiålder för registrering: 14 år).

 

 1. Nationalitet

  För att få rösta ska du vara medborgare i en av Europeiska unionens 26 medlemsstater den dag då valet hålls till Europaparlamentet. Utöver Belgien är dessa: Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

  Kravet på medborgarskap ska vara uppfyllt senast den 1 april 2024, den dag då upptagningen i röstlängden stänger.

 2. Hemvist

  Du ska bland annat vara folkbokförd eller införd i utlänningsregistret i din hemkommun i Belgien. Detta villkor ska vara uppfyllt senast den 1 april 2024.

 3. Ålder

  För att kunna rösta måste du ha fyllt 16 år på valdagen den 9 juni 2024.

 4. Rösträtt

  För att kunna rösta får du inte ha fråntagits från den rösträtt som fastställs i belgisk lag eller tillfälligt fråntagits den. Du får heller inte ha förlorat rösträtten i ditt ursprungsland genom enskilt beslut eller förvaltningsbeslut.

 5. Röstlängd

  Du ska vara inskriven i röstlängden i den kommun där du har din hemvist. För att bli inskriven ska du fylla i blankett C/1 online på www.inscription.elections.fgov.be eller som finns hos din hemkommun.

  Senast den 31 mars 2024

  • ska den ifyllda blanketten ha lämnats in på kommunalhuset,
  • eller så kan du skicka in den online på www.inscription.elections.fgov.be
  • eller vara inskickad via post.

   

  Kommunen granskar din anmälan utifrån de uppgifter du har lämnat i blanketten.

  Om kommunstyrelsen godkänner dig som väljare får du en skrivelse från kommunen.

  Så snart som du har upptagits i röstlängden är du juridiskt skyldig att gå till vallokalen den 9 juni 2024 i enlighet med röstskyldigheten i Belgien. Det innebär att du inte kan rösta i Europaparlamentsvalet i ditt ursprungsland.

  Om du senare vill delta i valet till Europaparlamentet i ditt ursprungsland eller om du har andra skäl kan du begära att kommunen där du har din hemvist stryker dig från röstlängden. Du kan dock inte ansöka om att bli struken mellan den 1 april 2024 och den 9 juni 2024.

  Om du redan sedan tidigare har ansökt om att bli upptagen i röstlängden för val till Europaparlamentet (exempelvis för valet 2014 eller 2019) och du då godkändes som väljare, behöver du inte lämna in en ny ansökan. Du finns kvar i röstlängden för alla kommande val till Europaparlamentet.

  Du kan kontrollera att du finns upptagen i röstlängden hos kommunen eller via ”Mon DOSSIER” på https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/ (Gå till ”Mes données” ► ”Élections”) genom ditt elektroniska uppehållskort, din pinkod och en elektronisk kortläsare.

  Kommunstyrelsen kan besluta att inte godkänna dig som väljare och därmed inte ta upp dig i röstlängden.

  I detta fall får du ett skriftligt officiellt meddelande. Beslutet kan överklagas. Mer information om hur du överklagar finns hos kommunen eller på webbplatsen www.elections.fgov.be (gå till ”Électeurs”).

LÄMNA EN GILTIG RÖST

För att din röst ska vara giltig får du bara lägga din röst på en enda lista. Det kan ske på två sätt:

 • Rösta genom att kryssa i rutan överst i listan (liströstning).
 • Rösta genom att kryssa i rutan intill ett eller flera kandidatnamn (personröst).

Om du både röstar på listan och gör en eller flera personröster på samma lista, kommer liströstningen inte att beaktas.

Om du lägger röster (liströst eller personröst) på olika listor, är din röst ogiltig och kommer inte att räknas.

Klicka på länken för att komma till en förklarande video: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(finns endast på franska, nederländska och tyska)

ELEKTRONISK RÖSTNING

Den 9 juni 2024 anordnas val via valdatorer med papperskvitto i 158 kommuner i regionen Flandern, alla kommuner i huvudstadsregionen Bryssel samt de tysktalande kommunerna, medan alla kommuner i regionen Vallonien samt 150 kommuner i regionen Flandern anordnar så kallad pappersröstning.

För att se om du kan rösta via datorer i din kommun, kontakta valenheten i kommunen. Eller https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/quel-mode-de-vote-dans-ma-commune.

RÖSTA VIA DATOR

Klicka på länken för att komma till en förklarande video: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(finns endast på franska, nederländska och tyska)

KANDIDERA

För att utöva din rätt att kandidera och bli vald till Europaparlamentet i Belgien ska du

 • vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater och vara skriven i en medlemsstat,
 • stå som kandidat på en belgisk lista, som har lämnats in till en huvudvalbyrå i Belgien den 12 eller 13 april 2024 och därefter godkänts av denna byrå,
 • till huvudvalbyrån lämna en skriftlig och undertecknad förklaring med information om din adress (där du har din hemvist), nationalitet samt födelsedatum och födelseort; i förklaringen ska du även intyga att du inte kandiderar i någon annan medlemsstat och att du inte har förlorat din valbarhet i denna medlemsstat eller att den inte har upphävts tillfälligt på valdagen (9 juni 2024);
 • ha fyllt 18 år den 9 juni 2024,
 • åtnjuta medborgerliga och politiska rättigheter per den 9 juni 2024.

Ta reda på mer: https://elections.fgov.be/candidats/comment-etre-candidat

YTTERLIGARE INFORMATION

Kontakta gärna valenheten i din kommun.

Information finns också på federala myndigheten för inrikes frågors webbplats, www.elections.fgov.be.