SUNTEȚI CETĂȚEAN EUROPEAN CU DOMICILIUL ÎN BELGIA?

Atunci veniți să votați pe 9 iunie 2024 pentru Parlamentul European!

 

Duminică 9 iunie 2024, membrii Parlamentului European vor fi aleși în cele 27 state membre ale Uniunii Europene.

Dacă sunteți cetățean european cu domiciliul în Belgia, puteți participa în Belgia la alegerile pentru Parlamentul European și să votați candidații pe listele belgiene. În acest caz, nu veți putea participa la alegerile pentru Parlementul European din țara dumneavoastră de origine.

Solicitarea de înregistrare pe lista alegătorilor din districtul dumneavoastră trebuie efectuată până la 31 martie 2024 cel târziu.

Pentru informare, alegătorii belgieni își vor alege și în 9 iunie 2024 reprezentanții în Camera reprezentanților și Parlamentarii de Comunitate și de Regiune.

CINE POATE VOTA LA 9 IUNIE 2024?

Pentru a participa la aceste alegeri în calitate de cetățean european, trebuie să îndepliniți cinci condiții și anume:

 1. să dețineți naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene;
 2. să aveți o reședință principală într-un district belgian;
 3. să aveți minimum 16 ani;
 4. să aveți drept de vot;
 5. să fiți înscris pe lista alegătorilor (vârsta minimă pentru înregistrare: 14 ani).

 

 1. Naționalitate

  Pentru a putea vota, trebuie să aveți naționalitatea uneia dintre cele 26 de state membre care alcătuiesc Uniunea Europeană, la data alegerilor din Parlamentul European, alături de Belgia: Austria, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos sau Ungaria.

  Condiția naționalității trebuie îndeplinită până la 1 aprilie 2024cel mai târziu, ziua închiderii listelor electorale.

 2. Reședința

  Pe de altă parte, trebuie să fiți înscris în registrul populației sau în registrul străinilor din localitatea de reședință din Belgia. Această condiție trebuie îndeplinită până la 1 aprilie 2024cel mai târziu.

 3. Vârsta

  Pentru a putea vota, trebuie să fiți în vârstă de cel puțin 16 ani la 9 iunie 2024, data alegerilor.

 4. Dreptul de vot

  Pentru a putea vota, trebuie să nu vă găsiți în niciunul din cazurile de excludere sau de suspendare a drepturilor electorale prevăzute de legea belgiană. În plus, este necesar să nu fi fost deposedat de dreptul la vot în statul dumneavoastră de origine în urma unei decizii individuale sau al unei decizii administrative.

 5. Lista alegătorilor

  Trebuie să fiţi înscris pe lista alegătorilor care aparţine de reşedința dumneavoastră principală. Veţi completa în acest sens o cerere de înscriere pe această listă (formularul C/1) online la www.inscription.elections.fgov.be sau pe care o puteţi obține de la administraţia comunală a reşedinţei dumneavoastră principale.

  Este indicat ca până cel târziu la data 31 martie 2024,

   

  Dacă veţi fi acceptat ca alegător de către Colegiul primarilor şi adjuncţilor, veţi primi un aviz oficial din partea districtului.

  Odată ce înscrierea dumneavoastră pe lista alegătorilor va fi confirmată, sunteți obligat prin lege să mergeți la urne pe 9 iunie 2024, conform obligației de vot din Belgia. În acest caz, nu veți putea participa la alegerile pentru Parlamentul European din țara dumneavoastră de origine.

  Dacă, ulterior, doriți să participați din nou la alegerile pentru Parlamentul European, sau din alt motiv, veți putea solicita retragerea înscrierii dumneavoastră de pe lângă distictul unde v-ați stabilit reședința principală. Totuși, această solicitare nu va putea fi introdusă între 1 aprilie 2024și 9 iunie 2024.

  Dacă în trecut ați depus deja o cerere de înscriere pe lista alegătorilor pentru alegeri europene (de exemplu, pentru alegerile europene 2014 sau 2019) și ați fost acceptat ca alegător la acea dată, nu mai trebuie să depuneți o nouă cerere. Înscrierea dumneavoastră pe lista alegătorilor se va păstra și rămâne valabilă pentru toate alegerile europene viitoare.

  Puteți verifica această înscriere la administrația districtuală de care aparțineți sau pe aplicația Mon DOSSIER la adresa https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/ (Fila „Mes données” ► „Élections”) pe baza permisului de rezidență electronic, a codului pin și a unui cititor de carduri electronice.

  Colegiul primarilor şi adjuncţilor de primari poate decide să nu fiți acceptat ca alegător şi în consecinţă să nu fiți înscris pe lista alegătorilor.

  Veți primi o înștiințare oficială scrisă cu privire la această decizie. Decizia poate fi contestată. Puteți obține informații despre procedura de contestare la administrația districtuală de care aparțineți sau pe site-ul www.elections.fgov.be (Fila „Électeurs”).

CUM SE EMITE UN VOT VALABIL?

Pentru a fi valabil, votul dumneavoastră trebuie să fie emis pe o singură listă. Aceasta se poate face în două modalităţi diferite:

 • printr-un vot în căsuţa situată în capul unei liste (vot pe liste);
 • printr-un vot în căsuţa situată alături de unul sau mai multe nume ale candidaţilor titulari (vot nominal).

Dacă veţi emite în acelaşi timp un vot pe listă şi unul sau mai multe voturi nominale din cadrul acestei liste, votul listei nu va mai fi luat în considerare.

Dacă veţi emite voturi (de listă sau nominale) pe liste diferite, votul dumneavoastră va fi considerat nul și nu va fi numărat.

La acest link găsiți videoclipul explicativ: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(în franceză, olandeză și germană)

VOTUL ELECTRONIC

În 9 iunie 2024, 158 comune din Regiunea flamandă, toate comunele din Regiunea Bruxelles-Capitală cât și comunele germanofone vor organiza alegeri pe calculatoare de vot cu dovadă de hârtie în timp ce comunele din Regiunea valonă cât și 150 comune din Regiunea flamandă vor organiza alegeri prin intermediul votului așa-zis „pe hârtie”.

Pentru a ști dacă puteți vota pe calculator în districtul dumneavoastră, puteți contacta serviciul de Alegeri al districtului respectiv. Sau https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/quel-mode-de-vote-dans-ma-commune.

CUM SĂ VOTAȚI PE CALCULATOR?

La acest link găsiți videoclipul explicativ: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(disponibil doar în franceză, olandeză și germană)

CUM SE DEPUNE CANDIDATURA?

Pentru a putea exercita dreptul dumneavoastră de eligibilitate şi pentru a fi ales în Parlamentul European în Belgia, trebuie:

 • să fiţi rezident al unui stat membru al Uniunii Europene și domiciliat într-unul din statele membre;
 • să figuraţi ca şi candidat pe o listă belgiană, aceptată de către biroul electoral principal belgian, după depunerea pe lângă acest birou pe 12 sau 13 aprilie 2024;
 • să depuneți la biroul electoral principal o declaraţie scrisă şi semnată menţionând adresa reşedinţei dumneavoastre principale, naționalitatea, locul și data nașterii. Această declarație trebuie să ateste, de asemenea, că nu sunteţi candidat într-un alt stat membru și că nu ați fost deposedat sau suspendat la data alegerii (9 iunie 2024) de dreptul de eligibilitate în acest stat;
 • să fi împlinit vârsta de 18 de ani până 9 iunie 2024;
 • să beneficiați de toate drepturile civile şi politice pe 9 iunie 2024.

Aflați mai multe: https://elections.fgov.be/candidats/comment-etre-candidat

DORIȚI MAI MULTE INFORMAȚII?

Nu ezitați să vă adresați serviciului Alegeri al administrației comunale de care aparțineți.

Puteți consulta și site-ul web Alegeri al Serviciului public federal intern, www.elections.fgov.be.