SUNTEȚI CETĂȚEAN EUROPEAN CU DOMICILIUL ÎN BELGIA?

Atunci veniți să votați pe 26 mai 2019 pentru Parlamentul European!

Duminică 26 mai 2019, membrii Parlamentului European vor fi aleși în cele 27 state membre ale Uniunii Europene.

Dacă sunteți cetățean european cu domiciliul în Belgia, puteți participa în Belgia la alegerile pentru Parlamentul European și să votați candidații pe listele belgiene. În acest caz, nu veți putea participa la alegerile pentru Parlementul European din țara dumneavoastră de origine.
Solicitarea de înregistrare pe lista alegătorilor din districtul dumneavoastră trebuie efectuată până la 28 februarie 2019 cel târziu.
Pentru informare, alegătorii belgieni își vor alege și în 26 mai 2019 reprezentanții în Camera reprezentanților și Parlamentarii de Comunitate și de Regiune.

CINE POATE VOTA LA 26 MAI 2019?

Pentru a participa la aceste alegeri în calitate de cetățean european, trebuie să îndepliniți cinci condiții și anume:

 1. să dețineți naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene;
 2. să aveți o reședință principală într-un district belgian;
 3. să aveți minimum 18 ani;
 4. să aveți drept de vot;
 5. să fiți înscris pe lista alegătorilor.
 1. Naționalitate

  Pentru a putea vota, trebuie să aveți naționalitatea uneia dintre cele 27 de state membre care alcătuiesc Uniunea Europeană, la data alegerilor din Parlamentul European, alături de Belgia: Austria, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos sau Ungaria.
  Condiția naționalității trebuie îndeplinită până la 1 martie 2019 cel mai târziu, ziua închiderii listelor electorale.

  Atenție, pentru cetățenii RegatuluiUnit: dacă „Brexit” are loc înainte de 26 mai 2019 și dacă sunteți înscris pentru a vota în Belgia, înscrierea dumneavoastră va fi anulată fiindcă nu veți mai îndeplini condiția de naționalitate.

 2. Reședința

  Pe de altă parte, trebuie să fiți înscris în registrul populației sau în registrul străinilor din localitatea de reședință din Belgia. Această condiție trebuie îndeplinită până la 1 martie 2019 cel mai târziu.

 3. Vârsta

  Pentru a putea vota, trebuie să fiți în vârstă de cel puțin 18 ani la 26 mai 2019, data alegerilor.

 4. Dreptul de vot

  Pentru a putea vota, trebuie să nu vă găsiți în niciunul din cazurile de excludere sau de suspendare a drepturilor electorale prevăzute de legea belgiană. În plus, este necesar să nu fi fost deposedat de dreptul la vot în statul dumneavoastră de origine în urma unei decizii individuale sau al unei decizii administrative.

 5. Lista alegătorilor

  Trebuie să fiţi înscris pe lista alegătorilor care aparţine de reşedința dumneavoastră principală. Veţi completa în acest sens o cerere de înscriere pe această listă (formularul C/1) pe care o puteţi obține de la administraţia comunală a reşedinţei dumneavoastră principale sau pe care o puteți imprima de pe site-ul federal de internet destinat alegerilor (www.elections.fgov.be).

  Este indicat ca până cel târziu la data 28 februarie 2019,

  • să depuneți formularul completat la primăria comunală
  • sau să îl expediați prin poștă, fax sau e-mail.

   Pentru a garanta validitatea juridică a înscrierii prin e-mail, vă invităm să urmați următoarea procedură:

   • completați electronic formularul de înscriere;
   • înregistrați-vă formularul de înscriere în format PDF (cu ajutorul unei aplicații ca „PDF Creator”, de exemplu);
   • semnați acest fișier PDF cu ajutorul cardului dumneavoastră de sejur electronic (într-un cititor de fișiere PDF, trebuie să utilizați instrumentul de adăugare a semnăturii);
   • trimiteți acest fișier PDF semnat administrației dumneavoastră districtuale prin e-mail.

   Semnătura electronică emisă prin intermediul cardului de sejur electronic are aceeași valoare legală ca o semnătură de mână.

  Administrația comunală va examina solicitarea dumneavoastră pe baza elementelor pe care le-ați indicat în acest formular.

  Dacă veţi fi acceptat ca alegător de către Colegiul primarilor şi adjuncţilor, veţi primi un aviz oficial din partea districtului.

  Odată ce înscrierea dumneavoastră pe lista alegătorilor va fi confirmată, sunteți obligat prin lege să mergeți la urne pe 26 mai 2019, conform obligației de vot din Belgia. În acest caz, nu veți putea participa la alegerile pentru Parlamentul European din țara dumneavoastră de origine.

Dacă, ulterior, doriți să participați din nou la alegerile pentru Parlamentul European, sau din alt motiv, veți putea solicita retragerea înscrierii dumneavoastră de pe lângă distictul unde v-ați stabilit reședința principală. Totuși, această solicitare nu va putea fi introdusă între 1 martie 2019 și 26 mai 2019.

Dacă în trecut ați depus deja o cerere de înscriere pe lista alegătorilor pentru alegeri europene (de exemplu, pentru alegerile europene din 25 mai 2014) și ați fost acceptat ca alegător la acea dată, nu mai trebuie să depuneți o nouă cerere. Înscrierea dumneavoastră pe lista alegătorilor se va păstra și rămâne valabilă pentru toate alegerile europene viitoare.

Puteți verifica această înscriere la administrația districtuală de care aparțineți sau pe aplicația Mon DOSSIER la adresa https://www.mondossier.rrn.fgov.be (Fila „Mes données” ► „Élections”) pe baza permisului de rezidență electronic, a codului pin și a unui cititor de carduri electronice.

Colegiul primarilor şi adjuncţilor de primari poate decide să nu fiți acceptat ca alegător şi în consecinţă să nu fiți înscris pe lista alegătorilor.

Veți primi o înștiințare oficială scrisă cu privire la această decizie. Decizia poate fi contestată. Puteți obține informații despre procedura de contestare la administrația districtuală de care aparțineți sau pe site-ul www.elections.fgov.be (Fila „Électeurs”).

CUM SE EMITE UN VOT VALABIL?

Pentru a fi valabil, votul dumneavoastră trebuie să fie emis pe o singură listă. Aceasta se poate face în două modalităţi diferite:

 • printr-un vot în căsuţa situată în capul unei liste (vot pe liste);
 • printr-un vot în căsuţa situată alături de unul sau mai multe nume ale candidaţilor titulari (vot nominal).

Dacă veţi emite în acelaşi timp un vot pe listă şi unul sau mai multe voturi nominale din cadrul acestei liste, votul listei nu va mai fi luat în considerare.

Dacă veţi emite voturi (de listă sau nominale) pe liste diferite, votul dumneavoastră va fi considerat nul și nu va fi numărat.

La acest link găsiți videoclipul explicativ: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(disponibil doar în franceză, olandeză și germană)

VOTUL ELECTRONIC

În 26 mai 2019, 156 comune din Regiunea flamandă, toate comunele din Regiunea Bruxelles-Capitală cât și comunele germanofone vor organiza alegeri pe calculatoare de vot cu dovadă de hârtie în timp ce comunele din Regiunea valonă cât și 152 comune din Regiunea flamandă vor organiza alegeri prin intermediul votului așa-zis „pe hârtie”.

Pentru a ști dacă puteți vota pe calculator în districtul dumneavoastră, puteți contacta serviciul de Alegeri al districtului respectiv.

CUM SĂ VOTAȚI PE CALCULATOR?

La acest link găsiți videoclipul explicativ: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(disponibil doar în franceză, olandeză și germană)

CUM SE DEPUNE CANDIDATURA?

Pentru a putea exercita dreptul dumneavoastră de eligibilitate şi pentru a fi ales în Parlamentul European în Belgia, trebuie:

 • să fiţi rezident al unui stat membru al Uniunii Europene și domiciliat într-unul din statele membre;
 • să figuraţi ca şi candidat pe o listă belgiană, aceptată de către biroul electoral principal belgian, după depunerea pe lângă acest birou pe 29 sau 30 martie 2019;
 • să depuneți la biroul electoral principal o declaraţie scrisă şi semnată menţionând adresa reşedinţei dumneavoastre principale, naționalitatea, locul și data nașterii. Această declarație trebuie să ateste, de asemenea, că nu sunteţi candidat într-un alt stat membru și că nu ați fost deposedat sau suspendat la data alegerii (26 mai 2019) de dreptul de eligibilitate în acest stat;
 • să fi împlinit vârsta de 21 de ani până 26 mai 2019;
 • să beneficiați de toate drepturile civile şi politice pe 26 mai 2019.

Modelul formularului de candidatură se găsește pe site-ul web Elections al Serviciului public federal intern (www.elections.fgov.be).

DORIȚI MAI MULTE INFORMAȚII?

Nu ezitați să vă adresați serviciului Alegeri al administrației comunale de care aparțineți.

Puteți consulta și site-ul web Alegeri al Serviciului public federal intern, www.elections.fgov.be, sau să contactați callcenter-ul Alegeri: 02/518 21 16 - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.