ÖN BELGIUMBAN ÉLŐ UNIÓS POLGÁR?

Jöjjön el, és szavazzon az európai parlamenti választásokon 2019. május 26-án!

2019. május 26-án, vasárnap európai parlamenti választásokat tartanak az Európai Unió 27 tagországában.

Ha ön Belgiumban lakó uniós polgár, részt vehet az európai parlamenti választásokon Belgiumban, és szavazhat a belga listákon szereplő jelöltekre. Ebben az esetben azonban nem vehet részt az európai parlamenti választásokon a származási országában.
A helyi szavazólistára való felvételét legkésőbb 2019. február 28-ig kérvényezheti.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2019. május 26-án a belga szavazók egyúttal képviselőházi és közösségi és regionális parlamenti képviselőket is választanak.

KI SZAVAZHAT 2019. MÁJUS 26-ÁN?

A szavazáson való részvételhez minden uniós polgárnak a következő öt feltételnek kell eleget tennie:

 1. az Európai Unió egyik tagállamának állampolgára;
 2. állandó lakhellyel rendelkezik egy belga településen;
 3. betöltötte 18. életévét;
 4. választójoggal rendelkezik;
 5. regisztrált szavazó.
 1. Állampolgárság

  A szavazáson csak az vehet részt, aki az európai parlamenti szavazás időpontjában az Európai Uniót alkotó 27 tagállam valamelyikének állampolgára. Belgiumon kívül ezek a következők: Ausztria, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, vagy Szlovénia.
  Az állampolgársági feltételnek legkésőbb 2019. március 1-ig, a szavazólisták lezárásának napjáig eleget kell tenni.

  Az Egyesült Királyság állampolgárainak figyelmébe: amennyiben a „Brexit“ 2019. május 26. előtt megtörténik, azok regisztrációja, akik már feliratkoztak a belgiumi szavazásra, törlődni fog, ugyanis az állampolgári feltétel ebben az esetben többé nem teljesül.

 2. Lakhely

  A szavazáson az vehet részt, aki regisztrálva van a belgiumi lakhelye szerinti lakossági vagy külföldiekről vezetett nyilvántartásban. E feltételnek legkésőbb 2019. március 1-ig teljesülnie kell.

 3. Életkor

  A szavazáson csak a szavazás napjáig, 2019. május 26-ig a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.

 4. Választójoggal való rendelkezés

  Nem szavazhat az, akinek a belga törvények értelmében szavazati jogát felfüggesztették vagy megvonták. Nem szavazhat továbbá az, akitől származási országában egyedi bírósági vagy közigazgatási határozat következtében megvonták szavazati jogát.

 5. Szavazólista

  Ha részt szeretne venni a szavazáson, regisztrálnia kell az állandó lakhelye szerinti szavazólistára. Ehhez a C/1. nyomtatványt kell kitöltenie, amely az állandó lakhelye szerinti helyi önkormányzatnál szerezhető be, vagy a választások szövetségi internetes oldaláról (www.elections.fgov.be) nyomtatható ki.

  A szavazáson csak az vehet részt, aki a nyomtatványt legkésőbb 2019. február 28-ig

  • leadja az önkormányzaton,
  • vagy postán vagy e-mailben elküldi.

   Ahhoz, hogy e-mailes regisztrációja jogilag érvényes lehessen, kérjük a következő lépéseket tegye meg:

   • elektronikus úton töltse ki a jelentkezési lapot;
   • mentse el PDF-formátumban (például a "PDF Creator" vagy más, hasonló alkalmazás segítségével);
   • hitelesítse aláírásával a PDF-dokumentumot elektronikus tartózkodási kártyája segítségével (a PDF-olvasóban használja az aláírási eszközt);
   • küldje el e-mailben a PDF-dokumentumot a települési önkormányzatnak.

   Az elektronikus tartózkodási kártya segítségével létrehozott aláírás jogilag ugyanolyan értékkel rendelkezik, mint a saját kezű aláírás.

  A települési önkormányzat megvizsgálja kérelmét az ön által a dokumentumon feltüntetett adatok alapján.

  Amennyiben a polgármesterek és polgármester-helyettesek tanácsa nyilvántartásba veszi, arról hivatalos értesítést kap az önkormányzattól.

  Attól a pillanattól kezdve, hogy felkerül a szavazólistára, törvény által előírt kötelezettsége, hogy 2019. május 26-án az urnákhoz járuljon, Belgiumban ugyanis kötelező szavazás van érvényben. Ezenkívül származási országában nem szavazhat az európai parlamenti választásokon.

Ha a későbbiekben származási országában szeretne részt venni az európai parlamenti választásokon, vagy más egyéb okból kérelmezni szeretné, hogy töröljék a szavazólistáról, akkor azt annál az önkormányzatnál teheti meg, ahol állandó jelleggel be van jelentve. Ezt a kérelmet azonban nem nyújthatja be 2019. március 1-je és 2019. május 26-a között.

Ha korábban már kérelmezte szavazólistára való felvételét európai választások kapcsán (például a 2014. május 25-i európai választásokkor), és annak idején be lett regisztrálva, nem kell újra kérelmeznie a regisztrációját. A szavazók regisztrációja megőrződik és minden jövőbeli európai választáson érvényben marad.

Regisztrációját ellenőrizheti a települési önkormányzatoknál vagy a Mon DOSSIER alkalmazásban a https://www.mondossier.rrn.fgov.be honlapon ("Mes données" fül ► "Élections") elektronikus tartózkodási engedélye, PIN-kódja és egy elektronikus kártyaleolvasó segítségével.

A polgármesterek és polgármester-helyettesek tanácsa dönthet úgy, hogy nem engedélyezi az ön felvételét a szavazólistára.

Erről hivatalos úton, írásban kap értesítést. A döntés ellen fellebbezhet. A fellebbezési eljárással kapcsolatban a helyi önkormányzattól vagy a www.elections.fgov.be oldalon ("Électeurs" fül) kaphat felvilágosítást.

HOGYAN KELL ÉRVÉNYESEN SZAVAZNI?

Érvényesen szavazni úgy lehet, ha egy listán belül adja le szavazatát. Ezt két módon teheti meg:

 • vagy abba a rubrikába ikszel, amely egy lista tetején található (listás szavazat);
 • vagy abba a rubrikába ikszel, amely egy vagy több jelölt neve mellett található (egyéni szavazat).

Ha egy listás és a listán belül egy vagy több egyéni szavazatot is lead, akkor a listás szavazatot nem fogják számításba venni.

Ha különböző listákon helyez el (listás vagy egyéni) szavazatokat, akkor a szavazata érvénytelen lesz, és nem veszik figyelembe.

További felvilágosításért nézze meg a következő linken elérhető videót: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(csak franciául, hollandul és németül érhető el.)

ELEKTRONIKUS SZAVAZÁS

2019. május 26-án a flamand régió 156 települése, Brüsszel-Főváros régió összes települése és a németajkú települések papíron igazolt, számítógépes szavazást rendeznek, míg a vallon régió összes települése és a flamand régió 152 települése "papíralapú" szavazást rendez.

Ha szeretné megtudni, hogy az ön településén lehet-e számítógéppel szavazni, keresse fel a településén található választási irodát.

HOGYAN MŰKÖDIK A SZÁMÍTÓGÉPES SZAVAZÁS?

További felvilágosításért nézze meg a következő linken elérhető videót: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(csak franciául, hollandul és németül érhető el.)

HOGYAN ADHATJA LE JELENTKEZÉSÉT?

Ahhoz, hogy jogosult legyen indulni a választásokon, és Belgiumot képviselhesse az Európai Parlamentben, a következő feltételeknek kell eleget tennie:

 • az Európai Unió egyik tagállamának állampolgára és az egyik tagállamban bejelentett lakhelye van;
 • mint jelölt szerepel valamelyik belga választási főiroda által elfogadott belga listán, miután az említett főirodához 2019. március 29-én vagy 30-án eljuttatta jelentkezését;
 • a választási főirodának kézjeggyel ellátott, írásos nyilatkozatot ad le, amelyben megjelöli állandó lakhelyének címét, állampolgárságát, születési helyét és idejét. E nyilatkozatban igazolnia kell, hogy nem jelölt valamely másik tagállamban, és hogy az adott államban a választás napjáig (2019. május 26.) nem fosztották meg passzív választójogától és nem függesztették fel passzív választójogát;
 • 2019. május 26-ig betöltötte a 21. életévét;
 • 2019. május 26-án állampolgári és politikai jogaival teljes mértékben rendelkezik.

A jelentkezési formanyomtatvány a szövetségi belügyminisztérium választási honlapján érhető el (www.elections.fgov.be).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Amennyiben bármilyen kérdése van, forduljon települési önkormányzatának választási irodájához.

További információért kattintson a szövetségi belügyminisztérium választási honlapjára, www.elections.fgov.be, vagy hívja fel a választási iroda információs vonalát: 02/518 21 16 - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.