ÖN BELGIUMBAN ÉLŐ UNIÓS POLGÁR?

Jöjjön el, és szavazzon az európai parlamenti választásokon 2024. június 9 -én!

 

2024. június 9 -én, vasárnap európai parlamenti választásokat tartanak az Európai Unió 27 tagországában.

Ha ön Belgiumban lakó uniós polgár, részt vehet az európai parlamenti választásokon Belgiumban, és szavazhat a belga listákon szereplő jelöltekre. Ebben az esetben azonban nem vehet részt az európai parlamenti választásokon a származási országában.

A helyi szavazólistára való felvételét legkésőbb március 31. 2024 -ig kérvényezheti.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2024. június 9 -énn a belga szavazók egyúttal képviselőházi és közösségi és regionális parlamenti képviselőket is választanak.

KI SZAVAZHAT 2024. JÚNIUS 9-ÉN?

A szavazáson való részvételhez minden uniós polgárnak a következő öt feltételnek kell eleget tennie:

 1. az Európai Unió egyik tagállamának állampolgára;
 2. állandó lakhellyel rendelkezik egy belga településen;
 3. betöltötte 16. életévét;
 4. választójoggal rendelkezik;
 5. regisztrált szavazó (minimális korhatár a regisztrációhoz: 14 év).

 

 1. Állampolgárság

  A szavazáson csak az vehet részt, aki az európai parlamenti szavazás időpontjában az Európai Uniót alkotó 26 tagállam valamelyikének állampolgára. Belgiumon kívül ezek a következők: Ausztria, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, vagy Szlovénia.

  Az állampolgársági feltételnek legkésőbb április 1. 2024 -ig, a szavazólisták lezárásának napjáig eleget kell tenni.

 2. Lakhely

  A szavazáson az vehet részt, aki regisztrálva van a belgiumi lakhelye szerinti lakossági vagy külföldiekről vezetett nyilvántartásban. E feltételnek legkésőbb április 1. 2024 -ig teljesülnie kell.

 3. Életkor

  A szavazáson csak a szavazás napjáig, 2024. június 9 -ig a 16. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.

 4. Választójoggal való rendelkezés

  Nem szavazhat az, akinek a belga törvények értelmében szavazati jogát felfüggesztették vagy megvonták. Nem szavazhat továbbá az, akitől származási országában egyedi bírósági vagy közigazgatási határozat következtében megvonták szavazati jogát.

 5. Szavazólista

  Ha részt szeretne venni a szavazáson, regisztrálnia kell az állandó lakhelye szerinti szavazólistára. Ehhez a C/1. online a www.inscription.elections.fgov.be vagy nyomtatványt kell kitöltenie, amely az állandó lakhelye szerinti helyi önkormányzatnál szerezhető be.

  A szavazáson csak az vehet részt, aki a nyomtatványt legkésőbb március 31. 2024 -ig

   

  A települési önkormányzat megvizsgálja kérelmét az ön által a dokumentumon feltüntetett adatok alapján.

  Amennyiben a polgármesterek és polgármester-helyettesek tanácsa nyilvántartásba veszi, arról hivatalos értesítést kap az önkormányzattól.

  Attól a pillanattól kezdve, hogy felkerül a szavazólistára, törvény által előírt kötelezettsége, hogy 2024. június 9 -én az urnákhoz járuljon, Belgiumban ugyanis kötelező szavazás van érvényben. Ezenkívül származási országában nem szavazhat az európai parlamenti választásokon.

  Ha a későbbiekben származási országában szeretne részt venni az európai parlamenti választásokon, vagy más egyéb okból kérelmezni szeretné, hogy töröljék a szavazólistáról, akkor azt annál az önkormányzatnál teheti meg, ahol állandó jelleggel be van jelentve. Ezt a kérelmet azonban nem nyújthatja be április 1. 2024 -je és 2024. június 9 -a között.

  Ha korábban már kérelmezte szavazólistára való felvételét európai választások kapcsán (például 2014-2019 európai választásokkor), és annak idején be lett regisztrálva, nem kell újra kérelmeznie a regisztrációját. A szavazók regisztrációja megőrződik és minden jövőbeli európai választáson érvényben marad.

  Regisztrációját ellenőrizheti a települési önkormányzatoknál vagy a Mon DOSSIER alkalmazásban a https://www.mondossier.rrn.fgov.be honlapon ("Mes données" fül ► "Élections") elektronikus tartózkodási engedélye, PIN-kódja és egy elektronikus kártyaleolvasó segítségével.

  A polgármesterek és polgármester-helyettesek tanácsa dönthet úgy, hogy nem engedélyezi az ön felvételét a szavazólistára.

  Erről hivatalos úton, írásban kap értesítést. A döntés ellen fellebbezhet. A fellebbezési eljárással kapcsolatban a helyi önkormányzattól vagy a www.elections.fgov.be oldalon ("Électeurs" fül) kaphat felvilágosítást.

HOGYAN KELL ÉRVÉNYESEN SZAVAZNI?

Érvényesen szavazni úgy lehet, ha egy listán belül adja le szavazatát. Ezt két módon teheti meg:

 • vagy abba a rubrikába ikszel, amely egy lista tetején található (listás szavazat);
 • vagy abba a rubrikába ikszel, amely egy vagy több jelölt neve mellett található (egyéni szavazat).

Ha egy listás és a listán belül egy vagy több egyéni szavazatot is lead, akkor a listás szavazatot nem fogják számításba venni.

Ha különböző listákon helyez el (listás vagy egyéni) szavazatokat, akkor a szavazata érvénytelen lesz, és nem veszik figyelembe.

További felvilágosításért nézze meg a következő linken elérhető videót: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(csak franciául, hollandul és németül érhető el.)

ELEKTRONIKUS SZAVAZÁS

2024. június 9 -én a flamand régió 158 települése, Brüsszel-Főváros régió összes települése és a németajkú települések papíron igazolt, számítógépes szavazást rendeznek, míg a vallon régió összes települése és a flamand régió 150 települése "papíralapú" szavazást rendez.

Ha szeretné megtudni, hogy az ön településén lehet-e számítógéppel szavazni, keresse fel a településén található választási irodát. Vagy lásd https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/quel-mode-de-vote-dans-ma-commune.

HOGYAN MŰKÖDIK A SZÁMÍTÓGÉPES SZAVAZÁS?

További felvilágosításért nézze meg a következő linken elérhető videót: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(csak franciául, hollandul és németül érhető el.)

HOGYAN ADHATJA LE JELENTKEZÉSÉT?

Ahhoz, hogy jogosult legyen indulni a választásokon, és Belgiumot képviselhesse az Európai Parlamentben, a következő feltételeknek kell eleget tennie:

 • az Európai Unió egyik tagállamának állampolgára és az egyik tagállamban bejelentett lakhelye van;
 • mint jelölt szerepel valamelyik belga választási főiroda által elfogadott belga listán, miután az említett főirodához 2024. április 12. vagy 13.
  -án eljuttatta jelentkezését;
 • a választási főirodának kézjeggyel ellátott, írásos nyilatkozatot ad le, amelyben megjelöli állandó lakhelyének címét, állampolgárságát, születési helyét és idejét. E nyilatkozatban igazolnia kell, hogy nem jelölt valamely másik tagállamban, és hogy az adott államban a választás napjáig (2019. május 26.) nem fosztották meg passzív választójogától és nem függesztették fel passzív választójogát;
 • 2024. június 9-ig betöltötte a 18. életévét;
 • 2024. június 9 -én állampolgári és politikai jogaival teljes mértékben rendelkezik.

További információ: https://elections.fgov.be/candidats/comment-etre-candidat

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Amennyiben bármilyen kérdése van, forduljon települési önkormányzatának választási irodájához.

További információért kattintson a szövetségi belügyminisztérium választási honlapjára, www.elections.fgov.be.