ESAT ES PILSONIS UN UZTURATIES BEĻĢIJĀ?

Balsojiet Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2024. gada 9. jūnijā!

 

Vēlēšanās, kas notiks svētdien, 2024. gada 9. jūnijā, Eiropas Savienības 27 dalībvalstīs tiks ievēlēti Eiropas Parlamenta deputāti.

Ja esat ES pilsonis un Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Beļģijas teritorijā, Jūs varat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās Beļģijā un atdot savu balsi par šīs valsts izvirzītajiem kandidātiem. Šādā gadījumā Jūs nedrīkstat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās savā izcelsmes valstī.

Pieteikums iekļaušanai balsotāju sarakstā jāiesniedz ne vēlāk kā 2024. gada 31. martā.

Informācijai: 2024. gada 9. jūnijā Beļģijas iedzīvotāji ievēlēs arī Pārstāvju palātas, kā arī vietējo un reģionālo parlamentu deputātus.

KAM IR TIESĪBAS BALSOT 2024. GADA 9. JŪNIJĀ?

Lai Jūs kā Eiropas pilsonis varētu piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās, jābūt izpildītiem šādiem pieciem nosacījumiem:

 1. Jums jābūt kādas ES dalībvalsts pilsonim;
 2. Jūsu galvenajai dzīvesvietai jāatrodas kādas Beļģijas pašvaldības teritorijā;
 3. Jums jābūt sasniegušiem 16 gadu vecumu;
 4. Jums jābūt balsstiesībām (aktīvām vēlēšanu tiesībām);
 5. Jums jābūt iekļautiem balsotāju sarakstā (minimālais reģistrācijas vecums: 14 gadi).

 

 1. Pilsonība

  Jums jābūt kādas no 26 dalībvalstīm, kuras Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā līdztekus Beļģijai ir Eiropas Savienības sastāvā, pilsonībai. Šīs valstis ir: Austrija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija vai Zviedrija.

  Pilsonības nosacījumam jābūt izpildītam ne vēlāk kā 2024. gada 1. aprīlī – dienā, kurā tiek slēgti balsotāju saraksti.

 2. Dzīvesvieta

  Jums jābūt iekļautiem arī Iedzīvotāju reģistrā vai Ārvalstnieku reģistrā tajā Beļģijas pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas Jūsu dzīvesvieta. Šim nosacījumam jābūt izpildītam ne vēlāk kā 2024. gada 1. aprīlī.

 3. Vecums

  Lai varētu piedalīties vēlēšanās, Jums ne vēlāk kā 2024. gada 9. jūnijā jābūt sasniegušiem 16 gadu vecumu.

 4. Balsstiesības (aktīvās vēlēšanu tiesības)

  Lai varētu piedalīties vēlēšanās, uz Jums nedrīkst būt attiecināms neviens no Beļģijas tiesību aktos paredzētajiem balsstiesību neesamības vai pagaidu pārtraukšanas gadījumiem. Turklāt Jums, pamatojoties uz atsevišķu tiesas nolēmumu vai administratīvo lēmumu, nedrīkst būt atņemtas balsstiesības Jūsu izcelsmes valstī.

 5. Balsotāju saraksts

  Jums jābūt iekļautiem balsotāju sarakstā Jūsu galvenajā dzīvesvietā. Šajā nolūkā aizpildiet veidlapu C/1, tiešsaistē vietnē www.inscription.elections.fgov.be vai kuru Jūs varat saņemt savas galvenās dzīvesvietas pašvaldībā.

  Aizpildītā veidlapa jāiesniedz ne vēlāk kā 2024. gada 31. martā,

   

  Pēc tam pašvaldība izskatīs Jūsu pieteikumu, balstoties uz šajā veidlapā norādītās informācijas.

  Ja Birģermeistara kolēģija un Piesēdētāju kolēģija vai Pašvaldības kolēģija apstiprinās Jūsu dalību vēlēšanās, Jūs saņemsiet no pašvaldības oficiālu paziņojumu.

  Sākot no brīža, kad ir apstiprināta Jūsu iekļaušana balsotāju sarakstā, uz Jums saskaņā ar likumu attiecas Beļģijā spēkā esošais pienākums piedalīties vēlēšanās un 2024. gada 9. jūnijā balsot savā pašvaldībā. Turklāt Jums vairs nav tiesību piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās savā izcelsmes valstī.

  Ja vēlāk Jūs vēlēsieties atkal balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās savā izcelsmes valstī vai cita iemesla dēļ atsaukt savu reģistrēšanos, Jums jāvēršas ar pieteikumu pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas Jūsu galvenā dzīvesvieta. Taču šo pieteikumu nedrīkst iesniegt laikā no 2024. gada 1. aprīlī līdz 2024. gada 9. jūnijam.

  Iespējams, ka Jūs jau agrāk esat pieteikušies iekļaušanai balsotāju sarakstā, lai piedalītos Eiropas vēlēšanās (piemēram, Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2014 vai 2019). Ja toreiz Jūsu iekļaušana balsotāju sarakstā tika apstiprināta, Jums jauns pieteikums nav jāiesniedz. Jūs jau esat iekļauti balsotāju sarakstā, un Jūsu reģistrēšanās paliks spēkā arī visu turpmāko Eiropas Parlamenta vēlēšanu gadījumā.

  Jūs varat noskaidrot, vai esat jau reģistrēti, vēršoties savā pašvaldībā vai ar savas elektroniskās izturēšanās atļaujas, PIN koda un elektroniskā karšu lasītāja palīdzību ielūkojoties sadaļā MANA LIETA tīmekļvietnē https://www.mondossier.rrn.fgov.be (cilne „Mes données – Mani dati“" ► „Élections – Vēlēšanas“).

  Birģermeistara kolēģija un Piesēdētāju kolēģija vai Pašvaldības kolēģija var neapstiprināt Jūsu dalību vēlēšanās un līdz ar to neiekļaut Jūs balsotāju sarakstā.

  Par šo lēmumu Jums tiks nosūtīts oficiāls rakstveida paziņojums. Jūs šo lēmumu varat apstrīdēt. Informāciju par lēmuma apstrīdēšanas procedūru Jūs varat saņemt savā pašvaldībā vai atrast tīmekļvietnē www.elections.fgov.be (cilne „Électeurs – Balsotāji“).

KĀ NODOT SAVU BALSI, LAI TĀ BŪTU DERĪGA?

Lai Jūsu nodotā balss būtu derīga, Jūs drīkstat izvēlēties tikai vienu sarakstu. Savu balsi Jūs varat nodot vienā no diviem veidiem:

 • izdarot atzīmi saraksta sākumā (balss par sarakstu) vai
 • izdarot atzīmi pie viena vai vairāku kandidātu vārdiem (priekšrocību balss).

Ja Jūs vienlaikus atzīmējat gan visu sarakstu, gan vienu vai vairākus no tajā iekļautajiem kandidātiem, balss par sarakstu netiek ņemta vērā.

Ja Jūs nododat savu balsi (balsi par sarakstu vai priekšrocību balsi), izmantojot dažādus sarakstus, Jūsu balss tiek uzskatīta par nederīgu un netiek pieskaitīta.

Video ar paskaidrojumiem var noskatīties šeit: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(pieejams tikai vācu, franču un holandiešu valodā)

ELEKTRONISKĀ BALSOŠANA

2024. gada 9. jūnijā 158 pašvaldībās, kas atrodas Flandrijas reģionā, visās galvaspilsētas Briseles pašvaldībās un vācu kopienas pašvaldībās tiks organizēta datorizēta balsošana ar apliecinājumu papīra formā, savukārt visās Valonijas reģiona pašvaldībās un 150 Flandrijas reģiona pašvaldībās balsošana notiks tradicionālā veidā, nododot balsis papīra formā.

Vēlaties uzzināt, vai Jūsu pašvaldībā varēs nobalsot elektroniski? Informāciju par to sniegs par vēlēšanām atbildīgais vietējās pašvaldības dienests. Vai https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/quel-mode-de-vote-dans-ma-commune.

KĀ NOBALSOT DATORĀ?

Video ar paskaidrojumiem var noskatīties šeit: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(pieejams tikai vācu, franču un holandiešu valodā)

KĀ KĻŪT PAR KANDIDĀTU?

Lai Beļģijā iegūtu tiesības kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās (tiesības tiks ievēlētam, pasīvās vēlēšanu tiesības):

 • Jums jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim, un Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai jāatrodas kādā Eiropas Savienības dalībvalstī;
 • Jūsu kandidatūrai jābūt iekļautai kādā no Beļģijā izvirzīto kandidātu sarakstiem, kas 2024. gada 12. vai 13. aprīlī tiek iesniegts Beļģijas Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājam, kurš to pieņem un apstiprina;
 • Jums jāiesniedz Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājam ar Jūsu parakstu apstiprināts rakstveida paziņojums, kurā ir norādīta Jūsu galvenās dzīvesvietas adrese, pilsonība, dzimšanas datums un vieta un ar kuru Jūsu apliecināt, ka Jūsu kandidatūra nav izvirzīta nevienā citā Eiropas Savienības dalībvalstī un vēlēšanu dienā (2024. gada 9. jūnijā) šajā dalībvalstī nav ne atceltas, ne apturētas Jūsu tiesības tikt ievēlētam;
 • Jūsu vecums 2024. gada 9. jūnijā ir vismaz 18 gads;
 • Jums 2024. gada 9. jūnijā ir visas pilsoniskās un politiskās tiesības.

Vairāk informācijas: https://elections.fgov.be/candidats/comment-etre-candidat

JUMS NEPIECIEŠAMA PAPILDU IFNORMĀCIJA?

Vērsieties par vēlēšanām atbildīgajā savas pašvaldības dienestā.

Jūs varat apmeklēt arī Federālā Iekšlietu dienesta vēlēšanu tīmekļvietni www.elections.fgov.be.