INTI ĊITTADIN EWROPEW LI JGĦIX FIL-BELĠJU?

Mela ejja vvota fis-26 ta’ Mejju 2019 għall-Parlament Ewropew!

Il-Ħadd, 26 ta’ Mejju 2019, se jiġu eletti l-membri tal-Parlament Ewropew fis-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.

Jekk inti ċittadin Ewropew li tgħix fil-Belġju, tista’ tipparteċipa fl-elezzjonijiet fil-Belġju għall-Parlament Ewropew u tivvota għal kandidati fuq reġistri Belġjani. F’dan il-każ, ma tistax tieħu sehem fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fil-pajjiż ta’ oriġini tiegħek.
It-talba ta’ reġistrazzjoni fir-reġistru tal-vot tal-muniċipalità tiegħek għandha ssir sa mhux iktar tard mit-28 ta’ Frar 2019.
Għall-informazzjoni tiegħek, fis-26 ta’ Mejju 2019, il-votanti Belġjani se jaħtru wkoll ir-rappreżentanti tagħhom fil-Kamra tar-Rappreżentanti u tal-Parlamenti tal-Komunità u tar-Reġjun.

MIN JISTA’ JIVVOTA FIS-26 TA’ MEJJU 2019?

Sabiex tieħu sehem f’din l-elezzjoni bħala ċittadin Ewropew, trid tissodisfa ħames kundizzjonijiet, jiġifieri:

 1. ikollok ċittadinanza fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea;
 2. ikollok residenza prinċipali f’muniċipalità Belġjana;
 3. ikollok mill-inqas 18-il sena;
 4. ikollok id-dritt tal-vot;
 5. tkun irreġistrat fil-lista tal-votanti.
 1. Iċ-ċittadinanza

  Sabiex tkun tista’ tivvota, trid tkun ċittadin ta’ wieħed mis-27 Stat Membru li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea, fid-data tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, flimkien mal-Belġju; l-Awstrija, il-Bulgarija, Ċipru, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Kroazja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, il-Polonja, il-Portugall, ir-Repubblika Ċeka, ir-Rumanija, ir-Renju Unit, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja jew l-Ungerija.
  Il-kundizzjoni tan-nazzjonalità trid tiġi sodisfatta sa mhux iktar tard mill-1 ta’ Marzu 2019, il-jum li fih jingħalqu r-reġistri elettorali.

  Twissija għaċ-ċittadini tar-Renju Unit: jekk “Brexit” isseħħ qabel is-26 ta’ Mejju 2019 u inti tkun irreġistrajt biex tivvota fil-Belġju, ir-reġistrazzjoni tiegħek se tiġi annullata minħabba li inti ma tibqax tissodisfa l-kundizzjoni tan-nazzjonalità.

 2. Ir-residenza

  Barra minn hekk, inti trid tkun irreġistrat fir-reġistru residenzjali jew fir-reġistru taċ-ċittadini barranin tal-muniċipalità ta’ residenza tiegħek fil-Belġju. Din il-kundizzjoni trid tiġi sodisfatta sa mhux iktar tard mill-1 ta’ Marzu 2019.

 3. L-età

  Sabiex tkun tista’ tivvota, irid ikollok mill-inqas 18-il sena fid-data tal-elezzjoni tas-26 ta’ Mejju 2019.

 4. Il-pussess tad-dritt tal-vot

  Sabiex tkun tista’ tivvota, ma tistax tinsab f’wieħed mill-każijiet ta’ esklużjoni jew ta’ sospensjoni mid-drittijiet elettorali previsti mil-liġi Belġjana. Barra minn hekk, ma jistax ikun tneħħielek id-dritt tal-vot fl-Istat ta’ oriġini tiegħek minħabba deċiżjoni ġudizzjarja individwali jew deċiżjoni amministrattiva.

 5. Il-lista tal-votanti

  Inti trid tkun irreġistrat fil-lista tal-votanti tal-muniċipalità ta’ residenza prinċipali tiegħek. Għal dan l-għan, trid timla l-formola C/1 li tista’ tikseb mill-amministrazzjoni tal-muniċipalità tar-residenza prinċipali tiegħek jew tistampaha mis-sit tal-Internet federali tal-elezzjonijiet (www.elections.fgov.be).

  Jeħtieġ li sa mhux iktar tard mit-28 ta’ Frar 2019,

  • jew tissottometti l-formola kompluta fil-kunsill lokali,
  • jew tingħatha bil-posta jew bl-email.

   Sabiex tiġi garantita l-validità ġuridika tar-reġistrazzjoni tiegħek bl-email, nistidnuk issegwi l-proċedura li ġejja:

   • imla b’mod elettroniku l-formola ta’ reġistrazzjoni;
   • Irreġistra l-formola ta’ reġistrazzjoni tiegħek fil-format PDF (bl-għajnuna ta’ applikazzjoni bħal pereżempju “PDF Creator”);
   • Iffirma dan il-fajl PDF permezz tal-permess ta’ residenza elettroniku tiegħek (f’qarrej tal-fajl PDF, trid tuża l-għodda għat-tqegħid ta’ firma);
   • Ibgħat dan il-fajl PDF iffirmat lill-kunsill lokali tiegħek b’email.

   Il-firma elettronika maħruġa permezz tal-permess ta’ residenza elettroniku tiegħek għandha l-istess valur legali ta’ firma miktuba.

  Il-kunsill lokali se jeżamina t-talba tiegħek fuq il-bażi tal-elementi li tkun indikajt fuq din il-formola.

  Jekk tkun approvat bħala votant mill-Collège des bourgmestre et échevins, se tirċievi avviż uffiċċjali mill-muniċipalità.

  Mill-mument li r-reġistrazzjoni tiegħek fil-lista tal-votanti tkun ġiet approvata, se tkun legalment obbligat li tivvota fis-26 ta’ Mejju 2019 skont l-obbligu tal-vot fi Brussell. Barra minn hekk, ma tistax tieħu sehem fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew fil-pajjiż ta’ oriġini tiegħek.

Jekk wara tixtieq tieħu sehem mill-ġdid fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew fil-pajjiż ta’ oriġini tiegħek, jew għal xi raġuni oħra, tista’ titlob li tirtira r-reġistrazzjoni tiegħek mill-muniċipalità fejn tinsab ir-residenza prinċipali tiegħek. Madankollu din it-talba ma tistax titressaq bejn l-1 ta’ Marzu 2019 u s-26 ta’ Mejju 2019.

Jekk inti diġà ressaqt talba ta’ reġistrazzjoni fil-lista tal-votanti għall-elezzjonijiet Ewropej fil-passat (pereżempju għall-elezzjonijiet Ewropej tal-25 ta’ Mejju 2014) u kont diġà approvat bħala votant f’dak iż-żmien, ma tridx tressaq talba ġdida. Ir-reġistrazzjoni tiegħek fil-lista tal-votanti tinżamm u tibqa’ valida għall-elezzjonijiet Ewropej kollha li ġejjin.

Inti tista’ tivverifika din ir-reġistrazzjoni mal-kunsill lokali tiegħek jew fuq l-applikazzjoni Mon DOSSIER fl-indirizz https://www.mondossier.rrn.fgov.be (it-Taqsima “Mes données – Id-dejta tiegħi” ► “Élections – Elezzjonijiet”) permezz tal-permess ta’ residenza elettroniku tiegħek, il-kodiċi PIN tiegħek u qarrej tal-karti elettroniċi.

Il-Collège des bourgmestre et échevins jista’ jiddeċiedi li ma japprovakx bħala votant u għalhekk li ma jirreġistrakx fil-lista tal-votanti.

Din id-deċiżjoni tiġi notifikata lilek b’mod uffiċjali u bil-miktub. Dan jista’ jkun soġġett għal sejħa. Inti tista’ tikseb tagħrif rigward il-proċedura ta’ sejħa mill-kunsill lokali tiegħek jew fuq is-sit www.elections.fgov.be (it-Taqsima “Électeurs – Votant”).

KIF TITFA’ VOT VALIDU?

Sabiex ikun validu, il-vot tiegħek irid jintefa’ taħt lista waħda. Dan jista’ jsir b’2 modi differenti:

 • b’vot fil-kaxxa li tinsab fuq nett ta’ lista (vot ta’ lista);
 • b’vot fil-kaxxa li tinsab ħdejn l-isem ta’ kandidat wieħed jew iktar (il-kandidat maħtur minnek).

Jekk fl-istess ħin inti titfa vot ta’ lista jew vot nominattiv wieħed jew iktar f’din il-lista, il-vot ta’ lista mhux se jitqies.

Jekk titfa’ voti (ta’ lista jew nominattivi) fuq listi differenti, il-vot se jitqies bħala null u mhux se jkun irreġistrat.

Tista’ ssib il-vidjo ta’ spjegazzjoni f’dan il-link: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(disponibbli biss bil-Franċiż, bl-Olandiż u bil-Ġermaniż)

VOT ELETTRONIKU

Fis-26 ta’ Mejju 2019, 156 muniċipalità fir-Reġjun Fjamming, il-muniċipalitajiet tar-Reġjun ta’ Brussell-Kapitali kif ukoll il-muniċipalitajiet li jitkellmu bil-Ġermaniż se jorganizzaw l-elezzjonijiet b’kompjuters tal-vot bi prova tal-karti filwaqt li l-muniċipalitajiet kollha tar-Reġjun ta’ Walloon kif ukoll 152 muniċipalitajiet fir-Reġjun Fjamming se jorganizzaw l-elezzjonijiet permezz tal-vot imsejjaħ "tal-karti".

Biex tkun taf jekk tistax tivvota bil-kompjuter fil-muniċipalità tiegħek, tista’ tikkuntattja d-dipartiment tal-Elezzjonijiet tal-muniċipalità tiegħek.

KIF TIVVOTA FUQ IL-KOMPJUTER?

Tista’ ssib il-vidjo ta’ spjegazzjoni f’dan il-link: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(disponibbli biss bil-Franċiż, bl-Olandiż u bil-Ġermaniż)

KIF TRESSAQ IL-KANDIDATURA TIEGĦEK?

Sabiex tkun tista’ teżerċita d-dritt ta’ eliġibbiltà tiegħek u tkun elett fil-Belġju fil-Parlament Ewropew, inti trid:

 • tkun ċittadin ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tkun residenti f’wieħed mill-Istati Membri;
 • tinsab fuq reġistru Belġjan bħala kandidat, aċċettat minn uffiċċju elettorali prinċipali Belġjan, wara depożitu f’dan l-uffiċċju fid-29 jew it-30 ta’ Marzu 2019;
 • tressaq lill-uffiċċju elettorali prinċipali dikjarazzjoni bil-miktub u ffirmata li ssemmi l-indirizz tar-residenza prinċipali tiegħek, in-nazzjonalità tiegħek, il-post u d-data tat-twelid tiegħek. F’din id-dikjarazzjoni, trid tiddikjara wkoll li mintix kandidat fi Stat Membru ieħor u li mintix imċaħħad jew sospiż mid-dritt ta’ eliġibbiltà f’dan l-Istat fid-data tal-elezzjoni (is-26 ta’ Mejju 2019);
 • tkun ilħaqt l-età ta’ 21 sena fis-26 ta’ Mejju 2019;
 • tgawdi drittijiet ċivili u politiċi fis-26 ta’ Mejju 2019.

Il-mudell tal-formola ta’ kandidatura tinsab fuq is-sit tal-Internet Élections tas-Servizz Pubbliku Federali Intern (www.elections.fgov.be).

AKTAR INFORMAZZJONI

Toqgħodx lura milli tikkuntattja lis-servizz Élections tal-kunsill lokali tiegħek.

Tista’ tikkonsulta wkoll is-sit tal-Internet Élections tas-Servizz Pubbliku Federali Intern, www.elections.fgov.be, jew ikkuntattja iċ-Ċentru ta’ Għajnuna tas-Servizz Élections: 02/518 21 16 - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.