ESATE ES PILIETIS IR GYVENATE BELGIJOJE?

2019 m. gegužės 26 d. balsuokite Europos Parlamento rinkimuose!

2019 m. gegužės 26 d., sekmadienį, 27-iose Europos Sąjungos valstybėse narėse bus renkami Europos Parlamento nariai.

Jei esate ES pilietis ir gyvenate Belgijoje, Belgijoje galite dalyvauti ir Europos Parlamento rinkimuose bei balsuoti už kandidatus, įrašytus Belgijos kandidatų sąrašuose. Tokiu atveju negalėsite dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose savo šalyje.
Prašymą įregistruoti savo komunos rinkėjų sąraše turite pateikti ne vėliau kaip 2019 m. vasario 28 d.
Informuojame, kad 2019 m. gegužės 26 d. Belgijos rinkėjai taip pat rinks savo atstovus Atstovų Rūmuose, Bendrijos bei Regiono Parlamentuose.

KAS GALI BALSUOTI 2019 M. GEGUŽĖS 26 D.?

ES pilietis, norintis balsuoti šiuose rinkimuose, privalo atitikti žemiau nurodytas sąlygas:

 1. būti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiu;
 2. pagrindinė gyvenamoji vieta turi būti vienoje iš Belgijos komunų;
 3. būti bent 18 metų amžiaus;
 4. turėti balsavimo teisę;
 5. būti įrašytas į rinkėjų sąrašus.
 1. Pilietybė

  Balsuoti galėsite tik tuo atveju, jei esate valstybės, kuri Europos Parlamento rinkimų dieną yra viena iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių (arba Belgijos), pilietis: Airijos, Austrijos, Bulgarijos, Čekijos Respublikos, Danijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos arba Vokietijos.
  Pilietybės sąlyga turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2019 m. kovo 1 d. – dieną, kurią sudaromi rinkėjų sąrašai.

  Pastaba Jungtinės Karalystės piliečiams: jei „Brexit“ įvyks iki 2019 m. gegužės 26 d., o jūs jau būsite įtrauktas į rinkėjų sąrašus Belgijoje, iš šių sąrašų būsite išbrauktas, nes nebeatitiksite pilietybės reikalavimo.

 2. Gyvenamoji vieta

  Jūs taip pat turite būti įrašyti į gyventojų registrą arba Belgijos komunos, kurioje gyvenate, užsieniečių registrą. Ši sąlyga turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2019 m. kovo 1 d.

 3. Amžius

  Balsuoti galite, jei rinkimų dieną (2019 m. gegužės 26 d.) esate bent 18 metų amžiaus.

 4. Turite turėti balsavimo teisę

  Balsuoti galite tik tuomet, jei jūsų balsavimo teisė nėra nei atimta, nei sustabdyta Belgijos įstatymuose numatytais išimtiniais atvejais. Taip pat jūsų balsavimo teisė neturi būti atimta ir jūsų šalyje atskiru teismo ar administraciniu sprendimu.

 5. Rinkėjų sąrašas

  Jūs turite būti įrašytas į komunos, kurioje yra jūsų pagrindinė gyvenamoji vieta, rinkėjų sąrašą. Kad būtumėte įrašytas į minėtą sąrašą, turite užpildyti C/1 formą, kurią galite gauti komunos, kurioje yra jūsų pagrindinė gyvenamoji vieta, administracijoje, arba atsispausdinti federaliniame rinkimų tinklapyje (www.elections.fgov.be).

  Ne vėliau kaip 2019 m. vasario 28 d. būtina:

  • arba pateikti užpildytą formą komunos administracijoje,
  • arba pateikti šią formą paštu arba elektroniniu paštu.

   Kad jūsų įrašymas į sąrašą elektroniniu paštu būtų teisiškai galiojantis, prašome atlikti žemiau nurodytus veiksmus:

   • įrašymo formą užpildykite elektroniniu būdu;
   • išsaugokite užpildytą formą PDF formatu (pavyzdžiui, naudodami programėlę „PDF Creator“);
   • pasirašykite šį PDF failą naudodami savo elektroninį leidimą gyventi (PDF failo skaitytuve naudokite pasirašymo įrankį);
   • elektroniniu paštu nusiųskite pasirašytą PDF failą savo komunos administracijai.

   Elektroninis parašas, rašytas naudojant savo elektroninį leidimą gyventi, turi tokią pačią teisinę galią kaip ir ranka rašytas parašas.

  Komunos administracija išnagrinės jūsų prašymą, remdamasi jūsų formoje pateikta informacija.

  Kai Mero ir tarybos narių kolegija patvirtins jus rinkėju, gausite oficialų pranešimą iš komunos.

  Vadovaujantis Belgijoje taikoma balsavimo prievole, nuo jūsų įrašymo į rinkėjų sąrašą patvirtinimo momento, jums atsiras pareiga atvykti balsuoti 2019 m. gegužės 26 d. Be to, negalėsite dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose savo šalyje.

Jei vėliau norėtumėte Europos Parlamento rinkimuose dalyvauti vėl savo šalyje ar dėl kitos priežasties, komunoje, kurioje yra pagrindinė jūsų gyvenamoji vieta, galite prašyti išbraukti jus iš rinkėjų sąrašo. Šio prašymo pateikti negalėsite nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 26 d.

Jei anksčiau pateikėte prašymą įtraukti jus į rinkėjų, dalyvaujančių Europos Parlamento rinkimuose (pavyzdžiui, 2014 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento rinkimuose), sąrašą ir, jei tuomet buvote įtrauktas(-a) į rinkėjų sąrašą, naujo prašymo pateikti nereikia. Jūsų įrašymas į rinkėjų sąrašą išsaugotas ir galios visuose būsimuose Europos Parlamento rinkimuose.

Ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašą galite pasitikrinti komunos administracijoje arba naudodamiesi programėle „Mano SKILTIS“ tinklapyje https://www.mondossier.rrn.fgov.be (skiltis „Mes données“ Mano duomenys ► „Élections“ Rinkimai), naudodamiesi savo elektroniniu leidimu gyventi, jūsų PIN kodu bei elektroninių kortelių skaitytuvu.

Mero ir tarybos narių kolegija gali jūsų nepatvirtinti rinkėju ir, atitinkamai, neįrašyti į rinkėjų sąrašą.

Apie šį sprendimą jums bus pranešta oficialiai ir raštu. Šį sprendimą galite skųsti. Informacijos apie apskundimo procedūrą galite gauti jūsų komunos administracijoje arba tinklapyje www.elections.fgov.be (skiltyje „Électeurs“ – Rinkėjas).

KAIP TINKAMAI BALSUOTI

Kad jūsų balsas galiotų, turite balsuoti už vieną sąrašą. Tai galima padaryti dviem skirtingais būdais:

 • Tinkamai pažymėdami langelį sąrašo viršuje (balsavimas už sąrašą);
 • Tinkamai pažymėdami langelį(-ius) prie vieno ar kelių kandidatų vardo(-ų) (balsavimas už kandidatą).

Jei balsuodami pažymite ir sąrašą, ir vieną ar kelis šio sąrašo kandidatus, į balsą, atiduotą už sąrašą, neatsižvelgiama.

Jei balsuodami (už sąrašą ar kandidatus) pažymite langelius skirtinguose sąrašuose, jūsų balsas negalios ir į jį nebus atsižvelgiama.

Aiškinamąjį vaizdo klipą galite rasti čia: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(vaizdo klipas – tik prancūzų, olandų ir vokiečių kalbomis)

ELEKTRONINIS BALSAVIMAS

2019 m. gegužės 26 d. 156 Flandrijos regiono komunose, visose Briuselio sostinės regiono komunose bei vokiškai kalbančiose komunose bus organizuojamas balsavimas naudojant kompiuterį ir atspausdinant popierinį įrodymą, o visose Valonijos regiono komunose bei 152 komunose balsavimas vyks tik „popierine“ forma.

Norėdami sužinoti ar savo komunoje galite balsuoti kompiuteriu, susisiekite su atitinkamos komunos Rinkimų tarnyba.

KAIP BALSUOTI KOMPIUTERIU?

Čia galite rasti aiškinamąjį vaizdo klipą: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(vaizdo klipas – tik prancūzų, olandų ir vokiečių kalbomis)

KAIP IŠKELTI SAVO KANDIDATŪRĄ?

Jei Belgijoje norite pasinaudoti teise būti renkamu ir išrinktu į Europos Parlamentą:

 • privalote būti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiu bei turėti nuolatinę gyvenamąją vietą vienoje iš valstybių narių;
 • 2019 m. kovo 29 arba 30 d. turite pateikti savo kandidatūrą Centriniam Belgijos rinkimų biurui, kuris jus įtrauktų į patvirtintą kandidatų sąrašą Belgijoje;
 • Centriniam Belgijos rinkimų biurui turite pateikti pasirašytą deklaraciją raštu, kurioje būtų nurodytas jūsų pagrindinės gyvenamosios vietos adresas, jūsų pilietybė, gimimo data ir vieta. Šioje deklaracijoje turite taip pat patvirtinti, kad nesate kandidatas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir, kad šioje valstybėje narėje rinkimų dieną (2019 m. gegužės 26 d.) jūsų teisė būti renkamu nėra nei pasibaigusi, nei sustabdyta;
 • 2019 m. gegužės 26 d. turite būti ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus;
 • 2019 m. gegužės 26 d. turite turėti civilines ir politines teises.

Kandidatūros formą rasite rinkimams skirtame Federalinės viešosios vidaus reikalų tarnybos tinklapyje (www.elections.fgov.be).

NORITE GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS?

Prašome kreiptis į jūsų komunos administracijos Rinkimų tarnybą.

Daugiau informacijos galite rasti ir rinkimams skirtame Federalinės viešosios vidaus reikalų tarnybos tinklapyje www.elections.fgov.be arba tiesiog susisiekę su Rinkimų tarnybos pagalbos skyriumi: 02/518 21 16 – helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.